Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Hasan Basri ÇİFCİ

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk bölümünde ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji bölümünde tam burslu olarak tamamladı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı ve Dr. Işık Önay’ın danışmanlığında hazırladığı “Devlet Garantileri” başlıklı teziyle mezun oldu. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı ve Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin danışmanlığında hazırladığı “Kuşaklararası Adaletsizliği Önceden Görme Sorunu” başlıklı projesiyle mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2020 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Mali Hukuk alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.