Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
11 Kasım 2012Ahmet Metin AYSOY
2502OKUNMA

Hangi S.S.K. ve Bağ-Kur Emeklileri Emekli İkramiyesi Alabilir?

Bildik uygulama, yalnız Devletten emekli olanlara emekli ikramiyesi ödenmesiydi. Bağ-Kur ve S.S.K.’dan emekli olanlar (yeni deyimle 4/a ve 4/b olarak adlandırılanlar) ise, daha evvel kamuda çalışmış olsalar bile, memuriyet hizmetleri için emekli ikramiyesi alamıyorlardı.

 Emekli ikramiyesini düzenleyen, 5434 sayılı Yasanın 89. maddesinde, 17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, Bağ-Kur ve S.S.K.’dan emekli olanlara da kamuda geçen süreleri için emekli ikramiyesi alma imkanı sağlandı.

 Bu Yasa değişikliğine göre ;

1) Kamuda 15 yıldan fazla hizmeti olanlar istifa edip  (8.9.1999'dan sonra istifa edenler), Bağ-Kur veya  S.S.K.’dan emekli olurlarsa, kamuda geçen süreleri için emekli  ikramiyesi alırlar.

2) Askerlik sebebiyle kamudaki görevinden istifa edip, görevine dönmeyip ,Bağ-Kur veya S.S.K.’dan emekli olanlara, kamuda geçen süreleri için  emekli ikramiyesi ödenir.

3) Kamuda çalışan kadın memur, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile görevden ayrılıp, Bağ-Kur veya S.S.K.’dan emekli olursa, kamuda geçen süresi için emekli ikramiyesi alır.

Öte yandan, emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve emekli aylığının başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenmektedir.

Bu durumda, bu kanundan çok evvel emekliye ayrılmış, eski S.S.K. ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikramiye tutarı, ikramiyenin ödeneceği tarihteki katsayıların dikkate alınmaması sebebiyle, düşük kalacağı açıktır.

Kanun metninde, ikramiyenin ödendiği tarihteki katsayıların dikkate alınarak, ikramiyenin hesaplanacağı ve ikramiye farkı ödeneceği yönünde yapılacak değişiklik, mağduriyeti giderecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor