Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Ticaret Hukuku

Hasan Halil GÖNÜL
10 Kasım 2019Hasan Halil GÖNÜL
168OKUNMA

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerine Kayıt Sistemi Geliyor

OECD bünyesinde faaliyette bulunan Vergi Amaçlı Saydamlık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu Eş Değerlendirme Raporları kapsamında 2013 yılında Türkiye de denetimden geçmiştir.(1)

Bu raporda (2), hamiline yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin belirlenmesinin olanaksızlığı tam eksiklik (3) olarak belirtilmiştir. Bu nedenle de değerlendirme kısmında “Türkiye’nin hamiline yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin her durumda belirlenebilir olması için uygun mekanizmaların oluşturulması konusunda gerekli önlemleri alması” tavsiye edilmiştir. (4)

Bu husus 8/11/2019 tarihinde Ticaret Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2020 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu tarafından Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’a sorulmuş olup Bakan “çalışmaların tamamlandığını ve en kısa zamanda yürürlüğe girmesini beklediklerini” ifade etmiştir. Tutanakların ilgili kısımları aşağıdadır.

“BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – ... Sayın Bakanım, OECD bünyesinde faaliyette bulunan Vergi Amaçlı Bilgi Değişimi ve Şeffaflık Küresel Forumu’nda 2013 yılında Türkiye denetimden geçtiğinde özellikle hamiline yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin belirlenmesinin olanaksızlığı “tam eksiklik” olarak belirlendi ve bu konuyla ilgili çalışmalar bildiğim kadarıyla yapılıyordu. O dönemde Maliye Bakanı Ağbal da 2019 sonuna kadar bunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı içerisinde bitirileceğini söyledi. O çalışmalar ne durumdadır, bilginiz var mı acaba? …

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN – ... Hamiline yazılı pay senetlerinin takibi konusundaki çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Biz aynı zamanda elektronik çek ve elektronik bonoyla ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. …”
Sözü edilen mevzuat değişikliğinin yürürlüğe girmesi asıl olarak Ticaret Bakanlığının inisiyatifinde olduğundan Sayın Bakan’ın en kısa zamandan kastının ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Dipnotlar:

  1. OECD (2013), Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Turkey
  2. “Availability of Information” başlıklı bölüm
  3. “The element is not in place.”
  4.  “Turkey should take necessary measure to ensure that appropriate mechanisms are in place to identify owners of bearer shares in all instances.”

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor