Hakkımızda

“Vergi algı nokta net”, kâr amacı gütmeyen, objektif, partiler üstü ve gönüllü katılımcılıkla oluşan, yeni e-konomi markasına ait bir araştırma ve düşünce platformudur.

Vergi konusunda uzunca bir süre vergi idaresinde üst düzey yönetici, hesap uzmanı, maliye müfettişi, gelirler kontrolörü, vergi denetmeni veya vergi müfettişi, gelir idaresi müdürü, vergi dairesi müdür veya müdür yardımcısı, Devlet gelir uzmanı, gelir uzmanı olarak çalışmış ya da çalışmakta olan, akademik kariyer yapan ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmakta olan, vergi yargısında hakim olarak görev yapan veya emekli olan ve gönüllü olarak vergi konusunda toplumu aydınlatmayı amaçlayan vergi profesyonellerinden oluşan bir topluluğuz.

Edindikleri deneyimleri toplumla paylaşarak gelecek kuşaklara bilgiyi aktararak ve daha da önemlisi gelişen dünyamızda geleceği sorgulamak adına yeni bilgi üretmek amacında olan bir topluluğuz.

Bu platformun amacı; vatandaşları ve mükellefleri vergi konularında bilgilendirmek, hakları konusunda aydınlatmak, vergi politikalarını izlemek ve bağımsız bir şekilde değerlendirmek, vergi ve demokratik katılım arasında bağ kurulmasını sağlayarak yurttaşlık bilincini geliştirmektir.
 • Bağımsızlık,
 • Tarafsızlık,
 • Bilimsel ahlaka sahip olmak,
 • Güvenilirlik,
 • Hukuka saygı,
 • Tutarlılık,
 • Bireysel hak ve özgürlüklere saygı,
 1. Vergi alanındaki günlük ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin haberler, değerlendirmeler, yorumlar ile değişikliklerin olası makro ekonomik etkilerini vatandaşların ve vergi mükelleflerinin gündelik yaşantılarına etkileri ölçen çalışmalar,
 2. Vergi politikası konusunda geleceğe yönelik çalışmalar,
 3. Vergi mükelleflerinin hakları konusunda temel bilgiler,
 4. Hayatımızdaki vergiye ilişkin hesaplamalar,
 5. Vergi ve ekonomiyle ilgili istatistikler, grafikler, tablolar.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.