Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Haberler

Aralık Ayında Tüketici Güven Endeksi 65,1 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı; Kasım ayında 65,2 olan endeks Aralık ayında 65,1 oldu.

Kasım Ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi %5,22 Arttı

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %5,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %23,84 artış gösterdi.

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Geçen Yılın Aynı Ayına Göre %13,1 Arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %13,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %9,5, otobüste %6,1, kamyonette %26, kamyonda %8,1, motosiklette %21,5, özel amaçlı taşıtlarda %81, traktörde %5,1 olarak gerçekleşti.

2016 Yılında Türkiye’nin Kültürel Mal İhracatı 19,1 Milyar TL, Kültürel Mal İthalatı 13,8 Milyar TL

Kültürel mal ihracatı 2016 yılında 2015 yılına göre %7,2 arttı ve 19 milyar 126 milyon 565 bin TL oldu. Artış oranı ana mal ihracatında %6,7 olurken, ikincil mal ihracatında %19,7 olarak gerçekleşti.

Ekim Ayında İhracat %9, ithalat %25 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine  göre;  ihracat   2017  yılı  Ekim  ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %9  artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat %25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim Ayında Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı %3,9 Oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36’dır.

Üçüncü Çeyrekte Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro %19,1 Arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre %3,8 arttı. (TÜİK) 

Kasım Ayında Ekonomik Güven Endeksi 97,9 Oldu

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %3,4 oranında azalarak 101,4 değerinden 97,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.t

Tüketici Güven Endeksi Kasım Ayında Ekim Ayına Göre %3,2 Oranında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında azaldı; Ekim ayında 67,3 olan endeks Kasım ayında 65,2 oldu (TÜİK).

Sektörel Güven Endeksleri Kasım Ayında Düşüş Kaydetti

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 101,1 iken, Kasım ayında %1,4 oranında azalarak 99,7 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Ağustos Ayında İşsizlik Oranı %10,6 Olarak Gerçekleşti  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi Ciro Endeksi Eylül’de Geçen Yılın Aynı Ayına Göre %32,2 Arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %24,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %32,4 arttı

VERGİALGI.net 5 yaşında

Gelir İdaresinin eski yöneticilerinden Bülent Taş ve Nazmi Karyağdı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun eski yöneticilerinden Ahmet Metin Aysoy tarafından kurulan VERGİALGI.net internet sitesi yayın hayatında 5 yılı geride bıraktı.

Yürürlükte Olan İhbar Müessesine Yönelik Eleştiriler İle VUK Taslağında Yer Alan İhbar Müessesine İlişkin Getirilen Öneriler

Son dönemlerde vergi kayıp ve kaçağının azaltılması konusunda özel önem verilen alanlardan bir tanesi de 1905 sayılı kanun ile düzenlenen ihbar müessesidir. İhbar ikramiyesi mezkûr kanunun 6. Maddesine göre süreklilik arz eden vergiler ve bu vergi asıllarına bağlı vergi ziyaı cezaları üzerinden aşağıdaki belirtilen nispetler dâhilinde ödenmektedir.

Vergi Suçları

Ekim Ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık %2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) Aylık %1,71 Arttı

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,37 artış gerçekleşti.