Yürürlükte Olan İhbar Müessesine Yönelik Eleştiriler İle VUK Taslağında Yer Alan İhbar Müessesine İlişkin Getirilen Öneriler

Son dönemlerde vergi kayıp ve kaçağının azaltılması konusunda özel önem verilen alanlardan bir tanesi de 1905 sayılı kanun ile düzenlenen ihbar müessesidir. İhbar ikramiyesi mezkûr kanunun 6. Maddesine göre süreklilik arz eden vergiler ve bu vergi asıllarına bağlı vergi ziyaı cezaları üzerinden aşağıdaki belirtilen nispetler dâhilinde ödenmektedir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.