Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Haberler

Türkiye’de Yalnızlık Artıyor: Tek Kişilik Hanehalkı Oranı Arttı

Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizde tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2018 yılında %65,3 oldu. Tek kişilik hanehalklarının oranının ise 2014 yılında %13,9 iken 2018 yılında %16,1'e yükseldiği görüldü.

Mart’ta Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Mart 2018’e Göre %37,9 Azaldı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %37,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %41, minibüste %30,5, otobüste %45,3, kamyonette %45,7, kamyonda %62,6, motosiklette %4, özel amaçlı taşıtlarda %53,3, traktörde ise %62,6 olarak gerçekleşti.

Nisan’da TÜFE aylık %1,69, YİÜFE %2,98 Arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,39 artış gerçekleşti.

Nisan’da Ekonomik Güven Endeksi %,3,4 Artarak % 84,7 Oldu

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında %3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Mart Ayında İhracat %0,4, İthalat %17,8 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi Nisan Ayında %6,9 Artarak 63,5 Oldu

Nisan Ayında Hizmet Sektörü Güven Endeksi Arttı, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi Azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 81,6 iken, Nisan ayında %1,9 oranında artarak 83,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %2,1, %1,7 ve %1,9 artarak 78,9, 76 ve 94,5 değerlerini aldı.

Konut Satışları Mart 2019’da, Geçen Yılın Aynı Ayına Göre %5,3 Azalarak 105.046 Oldu

Konut satışlarında, İstanbul 19.140 konut satışı ve %18,2 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10.619 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 6.366 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi.

Mart’ta Aylık En Yüksek Reel Getiri Amerika Doları'nda Oldu

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,53 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Pusulası Modeli

Yurt içi ÜFE Mart’ta %1,58 ve TÜFE %1,03 Oranında Arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,17 artış gösterdi.

2018 Yılı Gelirleri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamede Son Gün 1 Nisan 2019

Mart Ayında Hizmet Sektörü Güven Endeksi %2,6, İnşaat Sektörü Güven Endeksi %4,4 Arttı, Perakende Ticaret Güven Endeksi %0,1 Azaldı

Hizmet sektörü güven endeksi 81,6 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında 79,5 iken, Mart ayında %2,6 oranında artarak 81,6 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %3, %3,2 ve %1,9 artarak 77,3, 74,8 ve 92,7 değerlerini aldı.

2018’de Elektrik Konutlarda %33,7, Sanayide %67,7, Doğalgaz Konutlarda %28,6, Sanayide %65,1 Oranında Arttı

Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 55,2 kuruş ödendi Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2018 yılı II. döneminde(1) en küçük tüketim aralığı(2) olan 1_000 kWh'in altında ortalama 55,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15_000 kWh ve üstünde ise ortalama 53,8 kuruş ödedi.

Türk Yargı Etiği Bildirgesi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca Yayımlandı

Hâkimler ve savcılar, görevlerini yerine getirirken adaletin en hassas ve doğru şekilde dağıtıldığından emin olan, meslekî sorumluluk içinde davranan, bütün işlemleri ile karar ve davranışlarında insan ve toplum hayatına tesir edeceklerinin ve toplum nezdindeki saygınlıklarının korunmasının Türk yargısının itibarını da yükselteceğinin bilincinde olan ‘hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn’ insanlardır.

2018 Yılı Ocak Ayında 1,7 Milyar TL Fazla Veren Bütçe, 2019 Yılı Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi

2018 yılı Ocak ayında 7,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak ayında 12,4 milyar TL faiz dışı fazla verdi.