Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
03 Aralık 2015Ahmet Metin AYSOY
188OKUNMA

Güneydoğu Anadolu Bölgesine Görevlendirilen İşçinin Ücret Artış İsteğinin Reddi Haklı Fesih Nedeni mi?

Diyelim ki, işverenin sizi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görevlendirmesi dolayısıyla ücretinize zam talep ettiniz.

Ücret artış isteğinizin reddi, size iş sözleşmenizi feshetme açısından haklı neden oluşturur mu?

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin sırf ücret artış isteğinin reddedilmesi, işçiye iş sözleşmesini feshetmesi açısından haklı neden oluşturmaz.

“Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, davalı işverenliğe ait işyerinde drive test mühendisi olarak görev yapan davacının, dosya kapsamında yer alan ve kendisinin yazmış olduğu elektronik-posta çıktısından anlaşıldığı üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan görevlendirme hakkında ücretinde belli bir oranda artış talep ettiği görülmektedir. Dosya içeriğine göre; davalı tarafından verilen görevlendirme ile ilgili olarak davacının, iş sözleşmesini ücret konusunda davalı işverenlik ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshettiği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre davacının sırf ücret artış isteğinin reddi davacı feshi açısından haklı neden oluşturmamaktadır. Bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin ayrı ayrı reddi gerekir.”

(Y.22.H.D., E.2015/2904, K. 2015/4249, 9.2.2015 Çimento İşveren Dergisi)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor