Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
06 Aralık 2018
92OKUNMA

Grup Şirketlerine Borç Verenler Tefeci mi Olur?

3.12.2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşlerin Hakkında Hükmünde Kararnameyi yürürlükten kaldırmıştı.

90 sayılı KHK’de tüzel kişilerin ilişkili kişilere borç para verme işlemlerinin tefecilik suçu sayılmayacağına dair düzenleme varken 6361 sayılı Kanunda bu yönde düzenleme yapılmamış, tefecilik suçu sadece Türk Ceza Kanununa göre değerlendirilmek durumunda kalmış, bu da tacir tüzel kişilerde doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere verdikleri borç paralar nedeniyle tefeci durumuna düşme endişesi yaratmıştır.

Bu endişeyi gidermeye yönelik olarak Yeni Torba Yasanın 63. maddesiyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanununda bir düzenleme yapılarak (Ek Madde 1) eskiden olduğu gibi ilişkili kişilere sağlanan finansman imkanlarının tefecilik sayılmayacağı garanti altına alınıyor.