Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2018 Beyanname Yardım Dolabı

Fuat SÜTÇÜ
18 Mart 2018Fuat SÜTÇÜ
6792OKUNMA

Götürü Gider Usulünden Gerçek Gider Usulüne Geçiş

Mart ayı içerisinde beyan edilecek kira geliri beyannamelerinde gider usulünün seçiminde dikkat edilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin götürü usul seçimleri durumunda gelirlerinin istisnadan sonra kalan tutarının % 15’ini gider olarak düşebildiği yöntem olan götürü gider yöntemi seçildiğinde bu usulde 2 yıl kalınma zorunluluğu bulunmaktadır. (Bakınız Gelir Vergisi Kanunu 74’üncü madde)

“...
Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından (7061 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle değişen ibare;Yürürlük 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 05.12.2017) %15'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

Bu sene beyanname verirken ilk defa beyanname veriyor veya ilk defa götürü gideri seçiyorsanız seneye de götürü gider usulünde beyanname vermeniz gerekmektedir.

Eğer yanlışlıkla götürü gider usulünü seçmiş iseniz, takvim yılı bitmeden düzeltme beyannamesi ile gerçek gider usulüne dönebilirsiniz. Ancak beyannameyi beyan ettiğiniz takvim yılı sona erdikten sonra usul değişikliğine ilişkin vereceğiniz düzeltme beyannamesi kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin örnek Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Sisteminde yer alan özelgelere aşağıdaki bağlantılara tıklanmak suretiyle erişim sağlanabilir.

http://www.gib.gov.tr/goturu-gider-usulunde-degisiklik-hk

http://www.gib.gov.tr/node/99083

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor