Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Gökhan USLU

Haziran/2011 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi İİBF/Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mart/2013 tarihinde Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gemlik Vergi Dairesinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak Nisan/2014 tarihine kadar çalıştı. Akabinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Büyük Ölçekler Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 05.11.2019 tarih ve 2019/374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Vergi Müfettişi olarak atandı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe istinaden Ankara Büyük Ölçekli Mükellef Grup Başkanlığının Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığına dönüşmesi sebebiyle Ekim/2020 tarihi itibariyle Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığında görevime devam etmektedir.

2021/1 dönemi itibariyle yeminli mali müşavirlik sınavını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanmıştır.