Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
11 Aralık 2014
172OKUNMA

HAYATIN GERÇEKLERİNE UYMAYAN VERGİ DÜZENLEMELERİ ARAŞTIRMASI

Vergi konusundaki düzenlemelerin tamamı teoride MEVZUAT olarak adlandırılıyor.

Mevzuat kavramını açtığımızda Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararları, Genel Tebliğler, Sirküler, Genelgeler, Genel Yazılar gibi yazılı metinler karşımıza çıkıyor.

Günlük yaşantımızı irdelediğimizde, yasal düzenlemeler yapılırken hedeflenenlerin gerçek hayatla örtüşmeyebildiği durumları görebiliyoruz.

Bazı düzenlemelerin fiilen uygulanabilirliği olamamakta, bazıları ise kamuoyu tarafından benimsenmediği için uygulama şansı bulamamaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse; bilindiği üzere vergi mükellefleri, işle ilgili giderlerini ancak fatura ile tevsik etmeleri zorunda olup sadece düşük tutarlı kırtasiye ve temizlik malzemesi alımlarını perakende satış fişi (ÖKC fişi) ile belgelendirebilmektedirler. Buna göre ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili bir mal ya da hizmet alımının bedeli 10 lira dahi olsa fatura ile belgelendirilmesi gerekiyor. Her tutardaki işlem için yazarkasa fişi almayıp fatura talep etmek gündelik hayatta ne kadar mümkündür?

İşte sizlerin katkılarıyla gerçekleşecek bu forum neticesinde oluşturacağımız rapor ile hayatın gerçekleriyle örtüşmeyen vergi düzenlemelerini kamuoyu ile paylaşacağız.

Gelecekte yapılacak düzenlemeler için yol gösterici bir çalışma hazırlayacağız.

Mevzuat ile gerçek hayat” arasında var olan uyumsuzlukların ve bir kısmı da artık kemikleşmiş (kalıplaşmış) olan uygulamaların değiştirilmesine, böylece ülkemizde modern ve çağdaş bir vergilendirmeye katkıda bulunmak ister misiniz?

O halde söz sizin…

Hayatın Gerçeklerine Uymayan Vergi Düzenlemeleri
Araştırmasına katkınız için teşekkür ederiz.

{GEREKSIZVERGILER}