Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
30 Aralık 2019Nazmi KARYAĞDI
1592OKUNMA

Gelir Vergisi Tarifesinde Bir Ayda İkinci Artış

Gerçek kişilerin beyana tabi gelirleri gelir vergisi tarifesinde belirlenen oranlar çerçevesinde hesaplanıyor ve ödenecek vergi belirleniyor.

7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la gelir vergisi tarifesinde artışa gidildi.

Üstelik yapılan artış 1 Ocak 2019’dan itibaren elde edilen gelirlere (ücret gelirleri hariç) uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
Şunu hemen belirtelim.

Yapılan düzenleme kanunların geriye yürümezliği ilkesine aykırılık içeriyor.

Anayasa’ya aykırılık iddiasının Anayasa Mahkemesi’ne taşınması durumunda iptal edilme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Ücret geliri dışındakilere yeni tarifenin uygulanacak olması da vergilemede adalet ve eşitlik ilkesi açısından anayasal sıkıntı içeriyor.

2019 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifelerine hep birlikte bir bakalım.

Ücret geliri elde edenler aşağıdaki tarifeye göre vergi ödeyecekler.

305 seri nolu GVGT ile belirlenen ve 1.1.2019'dan itibaren ücret gelirlerine uygulanacak tarife Oran
18.000 TL'ye kadar15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası20%
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası27%
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası35%

Ücret dışında gelir elde edenler ise aşağıdaki tarifeye göre vergi ödeyecekler.

1.1.2019'dan itibaren uygulanacak tarife (7194 SK)Oran
18.000 TL'ye kadar15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası20%
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası27%
500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası35%
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası40%

500 bin lira üzeri gelir elde eden avukatlar, doktorlar, SMMM’ler, YMM’ler (serbest meslek erbabı), ticaret erbabı, kira geliri elde edenler, beyanname vermek durumunda olan zirai kazanç elde edenler ve menkul sermaye iradı elde edenler vergi yükü üst oranı %35’ten %40’a çıktığı için daha fazla vergi ödeyecekler.

Aralık ayında 2. yeni tarife

27 Aralık 2019 günü yayımlanan mükerrer Resmi Gazete’de yer alan 310 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020’de elde edilecek gelirlere uygulanacak tarife kamuoyuna duyuruldu.

1.1.2020'den itibaren uygulanacak tarife

Oran

22.000 TL'ye kadar15%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası20%
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası27%
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası35%
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası40%

Genel Tebliğin özeti; gelir vergisine %22,5 oranında zam gelmiş oldu.

Aynı zamanda Aralık ayı içinde iki kez gelir vergisi tarifesi artırılmış oldu.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor