Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
28 Mayıs 2018
70OKUNMA

Gelir İdaresinden VEGAS Projesi

Veri Erişim ve Görsel Analiz Uygulaması (VEGAS)

Günümüzde bilgisayar sistemlerinin ve elektronik uygulamaların yaygın olarak kullanılmasıyla, vergi mükelleflerinin beyan ve bildirimleri ile bu mükelleflere ilişkin harici kaynaklardan alınan verilerin doğru ve güvenilir şekilde saklanmasının yanında güvenli veri erişim sistemleri sayesinde veriye sağlıklı, hızlı, kolay erişim ile veri değerlendirme ve yorumlanması da büyük önem kazandı.

Her bir mükellef ya da sektörler arası ve sektör içi ilişkilere dair çok değişkenli senaryoları geliştirmek ve sunmak üzere geliştirilen, veri tabanında yer alan bilgilerin matematiksel ve istatistiksel yöntemler ile işlenerek ortaya konulan işletme büyüklüklerinin, yerleşim (NUTS) ve faaliyet (NACE) kapsamında analiz edilmesine imkan sağlayan veri erişim ve görselleştirme uygulaması olan Sektör Bilgi Sistemi, GİB ve Maliye Bakanlığın bağlı diğer kurumlarında kendi görev tanımları gereği ihtiyaç duydukları veri ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilmiş.

Artan kullanıcı sayısı ve model sayısına paralel olarak, veri alt yapısı ve raporlama şekli üzerinde oluşabilecek yeni gereksinimleri karşılamak üzere, uygulama Veri Erişim ve Görsel Analiz Uygulaması (VEGAS) adı ile yeni bir versiyon olarak tasarlanmış.

Veri Erişim ve Görsel Analiz Uygulaması; vergisel, sektörel vb. analizlerde kullanılmasının yanı sıra, GİB birimlerinin veri erişim ve raporlama gereksinimini de hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlayacak şekilde kurgulanmış.

VEGAS uygulamalarının kullanım özellikleri ve avantajlarını aktarmak amacıyla yeni kullanıcılara yönelik tanıtım toplantıları yapılmış, birimlerden görüş ve önerileri ile birlikte hâlihazırda VEGAS sisteminde yer almayan ancak, gerek duyulan başka veri modelleri ile ilgili olarak veri talepleri alınmış, gerekli düzenleme ve geliştirmeler yapılmış. Artan kullanıcı sayısı ve model sayısına paralel olarak, veri alt yapısı ve raporlama şekli üzerinde oluşabilecek yeni gereksinimleri karşılamak üzere değerlendirme ve geliştirme işlemleri devam ediyor.

GİB 2017 Faaliyet Raporu