Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

06 Ekim 2019
235OKUNMA

Gelir İdaresi’nden Yeni Bir Rehber: Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, Türkiye’de sahip oldukları ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan;
• para,
• altın,
• döviz,
• menkul kıymet,
•diğer sermaye piyasası araçları ve
• taşınmazları

31.12.2019 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine beyan edip işletme kayıtlarına dâhil ederek serbestçe tasarruf edebilecekler.

Yurt dışında bulunan;
• para,
• altın,
• döviz,
• menkul kıymet ve
• diğer sermaye piyasası araçlarını ise

31.12.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Eylül ayında yayınladığı 322 no.lu yayını ile “YURT İÇİ VE YURT DIŞI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI” broşürünü ilgilenenlerin istifadesine sundu.

Kurulduğu günden beri artarak devam eden “mükellef odaklı” yaklaşımı için Gelir İdaresini ve onun değerli çalışanlarını kutluyoruz.
Vergiyi anlaşılabilir kıldıkları ve mümkün olabildiğince kolaylaştırdıkları için, VERGİALGI olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunuyor yeni çalışmalarını merakla bekliyoruz.

Söz konusu broşüre erişmek için lütfen tıklayınız.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor