Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet OZANSOY
05 Nisan 2015Ahmet OZANSOY
241OKUNMA

Gelir Adaletsizliği Ortalama Ömrü Kısaltıyor!

(Boston, ABD) The New York Times Gazetesi’nde yayımlanan bir habere göre; gelir dağılımı eşitsizliğinin yaşam süresini kısalttığı kanıtlandı.

Wisconsin Halk Sağlığı Enstitüsü ve Robert Wood Johnson Vakfından araştırmacılar, ABD’de toplumun sağlığını ve hastalıklarını açıklamaya yardım eden risk faktörlerini incelediler.

Gazete’nin; Eyalet Sağlık Düzeyi ve Yol Haritası projesi yardımcı direktörü Bridget Catlin ve Harvard Üniversitesinden halk sağlığı profesörü S.V. Subramanian’ın açıklamalarına dayanarak verdiği habere göre; gelir dağılımı eşitsizliği yaşam süresini kısaltıyor.

Fakir toplumlarda ortalama yaşam süresinin daha kısa olduğunu biliyoruz. Buna ilaveten yüksek gelir eşitsizliği bulunan toplumlarda yaşamanın da sağlık için kötü olabileceğine dair yeni kanıtlar ortaya çıkıyor.

Yüksek sigara tiryakiliği oranı, şiddet suçları, obezite, hava ve su kirliliği gibi olağan şüphelilere ilaveten, araştırmacılar, ortalama gelir seviyesi eşit (aynı) dahi olsa; gelirin eşitsiz dağıldığı toplumlardaki insanların 75 yaşından önce ölme oranlarının, daha eşit gelir dağılımı olan toplumlarda yaşayan insanlara göre daha yüksek olduğunu buldular.

Yani sadece gelirin düzeyi değil, bireyler arasında dağılımının da ortalama ömür açısından önemli olduğu anlaşıldı.

Araştırmaya göre; insanın kendisinden daha zengin insanlar arasında yaşaması stresini artırıyor ve artan stres de ruhsal sağlık problemlerini ve kalp krizi riskini tetikliyor. Böylece toplum içinde düşük gelir seviyesine sahip insanların beklenen yaşam süresini kısalıyor. Toplumun en düşük kazanç elde eden %20’lik dilimi ile kalan %80’lik dilimi arasındaki eşitsizlik karşılaştırmalarını ölçmek için yapılan saha çalışmasında, eyalette yüksek ve düşük gelir elde edenler arasındaki her 1 puanlık artışın, her 1000 insanda toplam yaşam süresinde yaklaşık 5 yıllık kayba neden olduğu tespit edilmiş.

Türkiye’de nüfusun en zengin %20’lik kısmının toplam gelirin yaklaşık %45’ini alırken, en fakir % 20’lik kısmının toplam gelirin yaklaşık % 6’sını aldığı düşünülürse fazla uzun yaşayamayacağımız ortada!

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor