Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
13 Ağustos 2020Nazmi KARYAĞDI
7630OKUNMA

Gelecek Yılın İşyeri Kirasını Peşin Ödeyene Stopaj ve KDV İndirimi

Kurban Bayramının birinci günü, işyeri kirası nedeniyle gelir vergisi stopajı veya KDV ödeyen mükelleflere Resmi Gazete ile bayram müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2812 ve 2813 sayılı Kararları ile 31 Temmuz ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında;

  • İşyeri, motorlu araç, nakil vasıtaları, gayrimenkul, gemi, maden, taş ocağı, vb.nin ve telif haklarının kiralanmasında stopaj oranı %20’den %10’a
  • KDV’ye tabi olan işyeri kiralamasında KDV oranı %18’den %8’e

indirildi.

İşyeri kiracısı olarak faaliyette bulunan esnaflar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, serbest meslek faaliyeti gösteren doktor, avukat, mali müşavir vb. bu iki karardan çok mutlu oldular. Çünkü her iki karar da nakit sıkışıklığında olan işletmelere az da olsa bir can suyu etkisi sağlayacak.

Bu sayede ödedikleri kiranın yanısıra mülk sahibinin stopajını da üstlenen işletmeler %10’luk bir düşük stopaj avantajı sağlayacaklar.

İşyeri kiralamalarında fatura alan işletmeler de bu dönem için mülk sahibi işletmelere %18 KDV yerine %8 KDV ödeyecekler.

Biz de kirada %10’luk vergi avantajı herkese hayırlı olsun diyelim.

Ancak bir başka müjdeyi de biz verelim.

Nakit durumu müsait olan kiracılar, sözleşme gereği gelecek yıla sarkan kira bedellerini yılsonuna kadar öderlerse gelecek yılın ödemeleri için bugünkü indirimli vergi avantajından yararlanabilecekler.

Bayram hediyesinin devamı niteliğindeki bu durum nasıl oldu diye merak ediyorsanız açıklayalım.

Kira stopajı, mülk sahibinin (gayrimenkul sermaye iradı sahibinin) beyan edeceği kazanca ve ödeyeceği vergiye binaen peşin olarak işletme sahibi kiracı tarafından yapılan vergi kesintisidir.

Kira stopajı, GVK’nun 94. maddesi kapsamına giren işlemlere ilişkin nakden veya hesaben yapılan ödemelere (avans olarak yapılan ödemeler dahil) uygulanmakta olup hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemlerdir. (GVK Md. 96)

Gelecek yıla ait işyeri kirasının şimdiden peşin olarak nakden veyahut da hesaben ödenmesi durumunda ödeme tarihi itibariyle geçerli olan tevkifat oranı uygulanır.

İşyeri kirasını fatura karşılığı ödeyen işletmelere gelince;

Onlar da KDVK’nun 10/b maddesi uyarınca “Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi” durumunda vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olacağından, peşin ödedikleri kira için indirimli KDV oranı olan %8’e tabi olacaklar.

Nitekim Maliye’nin, KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan;

Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz.” ifadesini, eskilerin deyimiyle mefhum-u muhalifinden, gençlerin ifadesiyle zıt anlamından hareket ederek okursak “fatura ve benzeri belge düzenlenmiş ise KDV doğar” şeklinde anlamak gerekecektir.

Özetle kira stopajında ve KDV’sinde getirilen %10’luk indirimi sadece 2020 yılının son 6 ayı (Temmuz-Aralık) için değil, aynı zamanda gelecek yıla sarkan kira ödemeleri için de yılsonuna kadar uygulamak mümkün olacak.

Gerekçesi ise; çoğu zaman mükellef aleyhine sonuç doğurma olasılığı olan “vergi mevzuatı”.

Ancak bu kez mevzuat mükellefin lehine…

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor