Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Abdulmenaf YAKUT
18 Eylül 2016Abdulmenaf YAKUT
224OKUNMA

Galatasaray Üniversitesi Ev Sahipliğinde Vergi Barışı Paneli


İstanbul Vergi Merkezinin Galatasaray Üniversitesiyle birlikte, Üniversitenin İstanbul/Ortaköy-Yiğit Okur Yerleşkesinde 5 Eylül 2016 tarihinde düzenlemiş olduğu Vergi Barışı Paneli geniş kapsamlı bir katılımla gerçekleşti.

İstanbul Vergi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hakan UZELTÜRK ile İstanbul YMM Odası Başkanı Vehbi KARABIYIK tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan ve iki oturum şeklinde gerçekleşen konferansa aşağıdaki panelistler tarafından sunumlar yapıldı.

1. Oturum:

Oturum BaşkanıProf. Dr. Hakan UZELTÜRK
(İstanbul Vergi Merkezi Bşk.)
Kesinleşmiş Borçlarda Yeniden YapılandırmaDr. Ahmet KAVAK
(Yeminli Mali Müşavir)
İhtilaflı Borçlarda ve İncelemedeki İşlemlerde
Yeniden Yapılandırma
Dr. A.Bumin DĞRUSÖZ
(Marmara Üniversitesi)
Varlık BarışıDr. Balca ÇELENER
(Galatasaray Üniversitesi)


2. Oturum:

Oturum BaşkanıMustafa UYSAL
(Vergi Konseyi E. Başkanı)
Matrah ArtırımıFatih DURAL
(YMM – Vergi Konseyi Başkan V.)
İşletme Kayıtlarının DüzeltilmesiMustafa TAN
(Yeminli Mali Müşavir)
Sosyal Güvenlik Borçlarında Yeniden
Yapılandırma
Resul KURT
(Yazar – SGK Eski Baş Müfettişi)


Vergi Algı’nın
da sizler için izlediği, katılımcıların soru, yorum ve değerlendirmeleriyle yoğun ilgi gösterdikleri panelde, geçmiş dönemlerde vergi ya da varlık barışı yahut matrah artırımı gibi isimler altında çıkarılmış olan benzeri uygulamaların tamamında olduğu gibi; en son 6736 sayılı Kanunla yürürlüğe konulmuş olan düzenlemenin de hem vergisel ödevlerini zamanında yerine getirmeye özen gösteren mükellefler açısından büyük bir haksızlık teşkil etmesi, hem de, özellikle vergi ve hukuk düzenine ve idarece kayıt dışılıkla mücadele bağlamında zaman zaman ortaya konulmakta olan plan ve programlara olan toplumsal güven ve saygıyı zedelemesi bakımından toplumdaki hak ve adalet duygularını zedeleyici, son derece olumsuz bir etkisinin olduğu hususu hemen bütün konuşmacılar tarafından vurgulanırken; yine de, bugüne kadar çıkarılmış benzeri düzenlemeler arasından en geniş kapsamlısı olan 6736 sayılı Kanunun sunmuş olduğu yasal imkânlardan yararlanılmasının da göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.


En son; toplumda daha çok, bu konuda yıpranmış bir kavram olan ‘af’ şeklinde algılanan ve bu nedenle vergi ve hukuk düzenine olan güven ve saygıyı zedeleyici bir etkiye sahip bulunan bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyulmayacak bir geleceğin temenni edildiği panel, yoğun soru ve cevap kısmının da uzaması nedeniyle, planlanandan yaklaşık bir saat sonra, saat 18.00’e doğru sona erdi.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.