Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
29 Ocak 2018Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
2211OKUNMA

Fiş mi? Fatura mı?

Bu sorunun cevabı faturadır. Çalışanlarını ticari faaliyetleri ile ilgili olarak şehir içi ya da şehir dışına gönderen İki ayrı işletme düşünün bu kişilerin yeme, içme, otopark ücreti gibi bazı giderleri olacaktır. Bu giderleri karşılığında firma adına düzenlenen fatura alanın giderleri gelir ya da kurumlar vergisi açısından gider kabul edilebilirken ödeme kaydedici cihaz fişi (yazarkasa fişi) alanın giderleri ise gider kabul edilmemektedir. Dolayısıyla KDV’si de indirim konusu yapılamamaktadır. Hak vereceğiniz üzere aynı iş için aynı harcamaların yapılıp birinin giderinin kabul edilmesi diğerin giderinin kabul edilmesi anlatılması ve anlaşılması güç bir durumdur.

Peki neden böyle?

Vergi mevzuatımızda bu konuya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 204 ve 206 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetleri ile ilgili işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro, temizlik gibi) genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz ile belgelendirilmesi mümkün kılınmıştır. Bunlar dışında kalan alış ve giderlerin ise ödeme kaydedici cihaz fişi veya perakende satış fişi ile belgelendirilmesi mümkün kılınmamıştır.

Değerlendirme

Zorunluluğa tabi mükelleflerin fatura düzenleme limiti altında kalan satış ya da hizmetleri için ödeme kaydedici cihaz fişi yerine müşterilerinin istemesi durumunda fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak yapılan her alışveriş için fatura almak hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir.


Ne yapılabilir?

E-fatura, E-arşiv gibi uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte artık bir çok harcama fatura ile belgelendirilebilir hale gelebilecek sorunun çözümüne katkı yapabileceği düşünülmekle birlikte bu tarz giderlerin yine yazarkasa fişi ile belgelendirilmesi ve o ayın indirilecek KDV tutarının binde 5’ini aşmaması şartıyla aynı İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerde olduğu gibi götürü olarak indirilmesine müsaade edilmesi uygun bir çözüm olabilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.