Emlak Vergisinde Fıkra Gibi Uygulama: 26 bin TL’mi daha büyük, 1 TL mi ?

Emekli maaşı dışında geliri olmayan emekliler, hiç geliri olmayanlar, engelliler, gaziler,şehitlerin dul ve yetimleri, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek evlerinin olması halinde, bu evleriyle ilgili olarak emlak (daha doğrusu bina) vergisi ödemiyorlar. Çünkü Bakanlar Kurulu, bunlar için vergi oranını 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfır olarak belirledi.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.