Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
28 Aralık 2017Ahmet Metin AYSOY
282OKUNMA

Fiili Hizmet Zammının SGK Bildirimi-2

Geçen yazımızda, hafta tatili ve bayram gibi çalışılmayan günlerde fiili hizmet zammının SGK bildirimi konusunu ele almıştık. Bu yazımızda, aynı işyerinde fiili hizmet zammına tabi işte kısmen çalışanların nasıl bildirileceği hususu üzerinde duracağız. 

Soru: Ay içinde çalışmalarının bir kısmı fiili hizmet süresi zammı kapsamında, bir kısmı kapsam dışında olan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesi nasıl düzenlenlenecek?

 Cevap: Ay içindeki çalışmalarının bir kısmı fiili hizmet süresi zammı kapsamında, bir kısmı kapsam dışında olan sigortalılar için düzenlenecek olan iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma (SGK) bildirilecek olan prim ödeme gün sayısı toplamının 30 günü geçmemesi gerekmektedir. 

 Buna göre, kapsama giren sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayların tamamında çalışmış olmalarına rağmen, söz konusu ayların bazı günlerinde anılan madde kapsamında, bazı günlerinde ise kapsam dışındaki işlerde çalışmaları halinde, her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30’un altında veya üstünde olması mümkün olmadığından ; (29), (30), (31), (32), (33), (34) veya (37) nolu belge türleri seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık döneminde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki işlerde fiilen çalışılan gün sayısı üzerinden, kapsama girmeyen çalışmalardan dolayı düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı ise ayın kalan gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır.

 Örnek: Asit üretim fabrikasında çalışan sigortalı, 2009/Nisan ayının tamamı için ücret almaya hak kazandığı ve söz konusu ayın 18 gününde asit yapılma safhasındaki işlerde, ayın kalan günlerinde ise aynı fabrikanın nakliye işlerinde çalıştığı varsayıldığında, bu sigortalının asit yapılma safhasındaki çalışma sürelerinin 90 günlük fiili hizmet süresi zammına tabi olması ve anılan sigortalı hakkında tüm sigorta kollarının uygulanması gerektiğinden, bahse konu sigortalının 40 ıncı madde kapsamındaki 18 günlük çalışması (32) nolu belge türü, 12 günlük çalışması ise (01) nolu belge türü seçilmek suretiyle Kuruma bildirilecektir.

 Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde, günlük çalışma süresinin bir bölümünde çalışan sigortalıların ay içinde bu nitelikteki işlerde geçen süreleri, aylık çalışma saati toplamının günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacak gün üzerinden bildirilir.

(Kaynak: SGK 2013/11 ve 2014/32 sayılı Genelgeler)

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.