Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
08 Şubat 2015Ahmet Metin AYSOY
258OKUNMA

Fazla Mesaiye Kalmamak Geçerli Fesih Nedeni mi?

Çalışanlar dikkat!

Fazla çalışmaya kalmamak, işverene geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi hakkını doğurabilir.

Önce konuyla ilgili güncel, Yargıtay kararını okuyalım.

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin, 13.05.2014 tarih ve E.2014/3840, K.2014/15607 sayılı kararında: “Davacının 24.09.2013 tarihinde fazla mesaiye kalmaması üzerine iş akdinin feshedildiği sabittir. Dosya kapsamında yer alan ve davacı imzasını içeren belgeden davacının 2013 yılında fazla mesai yapmaya muvafakat ettiği anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak davacıdan fazla mesai yapması için onay alındığı ve fazla mesaiye kalması istenildiği halde davacının fazla mesai yapmak istememesi üzerine iş akdinin feshedilmesi geçerli nedene dayanmakta olup, davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır” denilmektedir.

Fazla çalışma yapmaya onay veren işçinin, fazla çalışmaya kalmamasının sonuçları
1- Bu durumda, işveren işçiyi geçerli nedenle işten çıkarabilir. İşten çıkarılan işçinin o iş yerinde bir yıl veya daha fazla çalışması varsa, kıdem tazminatı ödenmelidir.
2- İşçi iş güvencesi ile ilgili İş Kanunu hükümlerinden yararlanamaz. İşe iade davası açamaz.

(Dünya Gazetesinde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor