Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ticaret Hukuku

Soner ALTAŞ
Soner ALTAŞ
3120OKUNMA

Faaliyet Raporu Düzenlemek Zorunda Olan Şirketler

Sermaye şirketlerinde şirketin yönetim organının, diğer bir deyişle anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin, limited şirketlerde müdürün yahut müdürler kurulunun; şirketler topluluğunda da ana şirketin yönetim organının geçmiş hesap dönemine (örneğin; içerisinde bulunduğumuz 2018 yılı itibariyle 2017 yılına ilişkin) bir yıllık faaliyet raporu hazırlaması ve genel kurula sunması gerekmektedir.

Hazırlanacak yıllık faaliyet raporu “genel bilgiler; yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar; şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları; şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler; finansal durum; riskler ve yönetim kurulunun değerlendirmesi; diğer hususlar” olmak üzere yedi bölümden oluşur.

Yönetim organı, yıllık faaliyet raporunu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamakla yükümlüdür. Bu amaçla, yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Teknik terim kullanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkan verecek şekilde açıklamalar yapılır. Şirketin, finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Şirketin finansal durumuna ilişkin bu değerlendirmeler finansal tablolara dayandırılır. Ayrıca finansal olmayan risklere de faaliyet raporunda yer verilir. Yıllık faaliyet raporunda ayrıca şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olunur ve bu konulara ilişkin yönetim organının değerlendirmesine yer verilir. Raporda gerekli olması halinde grafiklere de yer verilebilir.

Yıllık faaliyet raporunun olağan genel kurul toplantılarında müzakeresi şart olduğundan, sermaye şirketlerinin yönetim organlarının sözkonusu raporu ilgili mevzuata uygun olarak hazırlayıp genel kurulun onayına sunması önem arz etmektedir. Anılan raporda gerçeğe aykırı bilgilere yer verilmesinin yahut bu raporu hazırlamadan sanki varmış gibi genel kurulda görüşüp onaylatmanın ise suç teşkil edeceğini ve yönetim organı üyelerinin cezaî sorumluluklarını doğuracağını belirtmekte fayda vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor