Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
04 Ekim 2015
43OKUNMA

Evdeki Hesap Mevzuattaki Hesaba Uyar mı?

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Başka bir anlatımla Gelir = Tasarruf + Harcama

Ancak günümüzde kayıt dışı işlemler ya da vergileme prensipleriyle nedeniyle 100 birim gelir beyan eden bir kişinin 100 birim harcama yapması ve 100 birim de tasarruf yapabilmesi dolayısıyla 100=100+100 olabilmesi mümkün.

Dolayısıyla kanunun bu hükmü uygulanamıyor gözükmektedir.