Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
26 Aralık 2015Ahmet Metin AYSOY
151OKUNMA

Evde Üretim Yapan Kadın Sigortalı Daha Az Prim Ödeyerek Emekli Olabilir!

Evde imal ettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satan kadınlar daha az sigorta primi ödeyerek emekli olabilir.

Kimler yararlanabilir?
5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrasında 1.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlardan bu ürünleri, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satanlardan herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazılar ile tespit ettiren kadın isteğe bağlı sigortalılar, primlerini daha az ödeyeceklerdir.

Ne kadar az ödeyecekler?
Evde üretim yapan kadınların aylık sigorta primleri, 2008 yılından başlayarak asgari günlük ücretin 15 katından başlamak ve her yıl birer puan artırmak suretiyle hesaplanacaktır. Oysa normal isteğe bağlı sigortalıların aylık primleri asgari günlük ücretin 30 katı üzerinden hesaplanmaktadır. 2023 yılından başlayarak evde üretim yapan kadın sigortalıların primleri normal isteğe bağlı sigortalılar gibi asgari günlük ücretin 30 katı üzerinden hesaplanacaktır. Yani daha açık anlatımla her ay 30 günden az prim ödemek suretiyle 30 gün prim ödemiş gibi hizmet kazanacaklardır.

Örnek:
Normal isteğe bağlı sigortalı kadının 2015 yılının Kasım ayında ödeyeceği aylık prim;
42,45 TL x 30 gün x yüzde 32 = 407,52 TL.
Evde üretim yapan kadının 2015 yılının Kasım ayında ödeyeceği aylık prim 
42,45 TL x 22 gün x yüzde 32 = 298,85TL
Örnekte görüldüğü gibi evde üretim yapan kadın 22 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün prim ödemiş gibi 30 günlük hizmet kazanmaktadır.

Kurum denetimi ile tespit
Bu düzenleme ile 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Kanunlara göre sigortalı/iştirakçi olarak 1.10.2008 tarihinden önce ya da sonra kayıt ve tescili yapılan kadın sigortalılar istemeleri durumunda vergiden muaf işleri 1.10.2008 tarihinden önce veya sonra yaptıkları araştırılmayacak, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf işleri yaptıklarını ilgili vergi dairelerinden alacakları yazılarla belgelemeleri halinde, isteğe bağlı sigortalılıkları talep tarihini takip eden günden itibaren başlatılacaktır. Ancak, bu yazılardan sigortalının vergiden muaf işleri yaptıklarının tespit edilememesi halinde talepler doğrudan Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal ettirilerek sigortalının vergiden muaf iş yapıp yapmadığı düzenlenecek rapora göre belirlenecektir.

Talepleri reddedilmiş olanlar dikkat!
Kanunun yürürlük tarihinin 1.10.2008 olması nedeniyle isteğe bağlı sigorta tescilleri bu tarih öncesine götürülmeyecektir.
1.10.2008 tarihi öncesi tescili olmadığı veya 1.10.2008 tarihi öncesi tescili olmakla birlikte vergiden muaf işleri 1.10.2008 tarihinden önce yapmadıkları için geçici 16. madde uygulamasından yararlanamayacaklarının tespit edilmesi nedeniyle isteğe bağlı sigortalılık talebinden vazgeçenlerden, 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca sigortalılık şartlarını kazananların sigortalılıkları ise yeniden sigortalılık talebinde bulunmaları halinde talepte bulundukları tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.