Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
31 Mayıs 2018Ahmet Metin AYSOY
1032OKUNMA

Eski İşyerinde Tekrar Çalışma Halinde Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır?

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz.

Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenmelidir.

Yıllık izin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda önceki dönem zamanaşımına uğramaz.

Örnek : İşçinin 1 yıl 2 ay hizmeti varken yasal hakları ödenmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilmiştir. Bu işçinin yıllık iznini kullanmış olması ya da izin ücretinin fesihte işverence ödenmesi suretiyle bir yıllık çalışma süresi tasfiye edilmiş olmakta, geriye tasfiye edilmemiş 2 aylık çalışma süresi kalmaktadır. İşçinin daha sonra aynı işverence işe tekrar alınması durumunda söz konusu 2 aylık tasfiye edilemeyen çalışma süresi yeni dönem hizmet süresine eklenmesi gerekmektedir.

Bu durumda işçinin yıllık izne hak kazanması için bir yıl değil 10 ay çalışması yeterli olacaktır. Kaynak: 4857 sayılı İş Kanunu 53.madde

Y.9HD. 5.3.2015 gün, 2013/12974 E. 2015/9346 K.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.