Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
06 Nisan 2014Ahmet Metin AYSOY
226OKUNMA

Engelli İşçi Sigorta Prim Desteğinde Ne Değişti?

4857 sayılı İş Kanunu’nun engelli istihdamını düzenleyen 30. maddesinde, 19.2.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik, yazımızın konusunu oluşturmaktadır. 

Ne değişti?

50’den az işçi çalıştırdığı için engelli işçi çalıştırmak zorunda olmayan işveren, engelli işçi çalıştırdığı durumda, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi sigorta priminin yarısı üzerinden teşvikten yararlanıyordu.

Değişiklikle “tamamından” faydalanılacak. 50’den fazla işçi çalıştıran işveren, kontenjan (%3) fazlası engelli işçi çalıştırdığı durumda, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi sigorta priminin yarısı tutarında teşvikten yararlanıyordu. Değişiklikle  “tamamından” faydalanılacak.

Ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Mart /2014 aylık prim ve hizmet belgesinden başlayarak, 4857 Kanun numarası seçilmek suretiyle, çalışma gücündeki kayıp oranı en az %40 olan engelli sigortalı için, e-Bildirge ekranlarında yer alan, “Engelli Teşvik Yönetimi” programı kullanılarak, söz konusu teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır.

5 puanlık prim desteği ile engelli prim desteği birlikte nasıl uygulanacak?

50’den az işçi çalıştırılan bir iş yerinde, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi kapsamında çalışan 1 özürlü sigortalının olduğunu varsayalım. Bu özürlü sigortalıdan dolayı Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarının 2 bin TL olduğu varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır.

Bu durumda, 2.000 X 5 / 100 = 100 TL beş puanlık prim desteği kapsamında Hazine’ce karşılanacak tutar olacaktır. Ardından, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır.

Bu hesaplama sırasında, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde öngörülen destekten prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ve işveren hissesi kadar yararlanılacağı dikkate alınacaktır. Ardından, %20.5 olan işveren hissesinden yararlanılmış olan 5 puan düşülecektir.

Bu durumda, (1.1.2014 –30.6.2014 tarihleri arası sigorta primine esas kazanç alt sınırı: 1.071.00 TL) 1.071.00 X 15.5 / 100 = 166.00 TL, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde belirtilen engelli prim teşviki kapsamında Hazine’ce karşılanacak tutar olacaktır.

Beş puanlık teşvik+ Engelli Teşvik = 266.00 TL

(Dünya Gazetesinde 4.4.2014 tarihinde yayınlandı.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor