Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
14 Nisan 2016Ahmet Metin AYSOY
144OKUNMA

Engelli Aylığında Yanlış Bilinenler!

İşe girdikten sonra engelli olma ve en az %60 oranında çalışma gücünü kaybetmenin SGK’dan aylık bağlatmak için gerekli olduğu şeklinde yanlış bir kanaat var. Oysa, işe girmeden önce engelli olan veya %60 oranın altında çalışma gücünü kaybedenler de aylık bağlatabilir.

A- Sigortalı Olduktan Sonra Çalışma Gücünü % 60 Oranı ve Üstü Kaybetme

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca ( SGK) yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,  çalışma gücü kayıp oranı sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra % 60 ve üzeri olanlar 5510 sayılı Kanunun 25.maddesine göre malûl sayılır.  Bu oranda çalışma gücünü işe girdikten sonra kaybedenler 1800 gün prim ve 10 yıl sigortalı olmaları halinde malullük aylığı bağlatabiliyor. Bunlardan başkasının yardımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar için 10 yıldan beri sigortalı olma koşulu da yok; 1800 gün prim bildirilmiş olma yeter.

B- Sigortalı Olmadan Önce Çalışma Gücünü %60 Oranı ve Üstü Kaybetme

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yukarda belirtilen %60 ve üzeri oranda kaybeden sigortalılara ise, en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

C- Sigortalı Olmadan Önce veya Sonra Çalışma Gücünü % 60 Oranının Altında Kaybetme

Çalışma gücü kayıp oranlarının % 60’ın altında olması nedeniyle malul sayılmayan sigortalılardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce veya sonra çalışma gücü kayıp oranının % 60’ın altında olduğu tespit edilenlere, 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin beşinci fıkrasında yine belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması öngörülmüştür.

Buna göre; Kurumca (SGK) yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.