Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Emrah KARACA

Emrah KARACAHazine ve Maliye Uzmanı

1977 yılında Ankara’da doğdu. Özel Arı Kolejinden 1995 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde (Gelir İdaresi Başkanlığı) Gelir Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak göreve başladı. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavı sonucunda Gelir Uzmanlığına ve 2015 yılında ise Hazine ve Maliye Uzmanlığına atandı.

2003-2005 yılları arasında 2 sene taşrada küçük ölçekli mükellefler düzeyinde müdür ve vergi denetmeni adına vergi incelemeleri yapmıştır.

2005-2009 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesinin kuruluşunda ve 2007-2009 Stratejik Planının  hazırlanmasında rol almıştır.

2016 yılında ise 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun değiştirilmesi çalışmalarında görev almış ve aynı zamanda 2016-2019 yılları arasında dijital ekonominin vergilendirilmesi üzerine araştırmalarda bulunmuştur.  

2019 yılında itibaren ise Mali Suçları Araştırma Kurulu bünyesinde çalışmaktadır.

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) temel eğitim eğitimi alarak Avrupa Birliği uzmanı sertifikası almıştır. Maastricht Üniversitesi (MSM)  İş İdaresi (MBA Degree) bölümünde yüksek lisans çalışmasını tamamlamış olup, “Kuluçka merkezlerinin start-up  firmalarının gelişimindeki rolü-Hollanda Örneği” konusunda tez çalışması bulunmaktadır.