Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
09 Mart 2014Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
793OKUNMA

Emekli Aylığı ve Emekli İkramiyesinin Konut Kira İstisnasına Etkisi

Bir beyanname dönemi daha geldi ve vergi mükellefleri bir takvim yılına ilişkin gelirlerinin beyanı için yine vergi dairelerini ve varsa mali müşavirlerini ziyaret etmeye vergilerini hesaplatmaya, tahakkuk ettirmeye ve ödeme işlemlerini yapmaya başladılar. 

Beyan kalemlerinden biri olan konut kira geliri elde edenler bu yıl istisna hesabını yaparken yeni düzenlemelere uygun hareket etmek durumundalar. Bu yazımızda konutlarını kiraya verenlerden 2013 yılı içerisinde emekli olup da emekli ikramiyesi alanlar için bir hatırlatma yapmak istemekteyiz.

Yeni düzenlemelere göre;

2013 yılında ücret, menkul sermaye iradı (faiz, kâr payı,vb.), gayrimenkul sermaye iradı (her kira geliri; işyeri, konut, arazi, tarla, taşıt vb.) ile diğer kazanç ve irat (değer artış kazancı, arızi kazanç) elde edilmişse, bunların brüt tutarı 94 bin liradan fazlaysa (GVK.Md-21/2: GVK’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutar) ve elde edilen konut kira geliri 3.200 liranın üzerindeyse istisnadan yararlanmak mümkün değil.  (https://vergialgi.net/konutunu-kiraya-verenler-yeni-duzenlemelere-dikkat)

2013 yılında emekli ikramiyesi alanların durumu

Yukarıda bahsettiğimiz yeni düzenlemelere göre konut kira geliri elde eden ve 2013 yılında emekli olan bir kişinin emekli olduğu aya kadar almış olduğu ücret gelirlerinin brüt tutarlarının toplamı, almış olduğu emekli ikramiyesi ve emekli olduktan sonra almış olduğu emekli aylıklarının brüt tutarlarının toplamı 2013 yılı için 94.000 TL den fazla ise 3.200 TL olan istisnadan yararlanması mümkün değildir.

Bu durumu bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Kamu kurumunda aylık brüt 4.490 TL maaşla çalışan Bay (H), 1/7/2013 tarihinde emekli olup, 60.140 TL emekli ikramiyesi almış ve kendisine 2.700 TL emekli aylığı bağlanmıştır. Ayrıca 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 7.500 TL kira geliri elde etmiştir.

Bay (H)'nın 2013 yılı içerisinde elde ettiği 7.500 TL'lik mesken kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması nedeniyle, istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da 94.000 TL'yi aşması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacak.

Buna göre, 2013 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı [(6 x 4.490) + 60.140 + (6 x 2.700) + 7.500 =] 110.780 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 7.500 TL'lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacak.

GVK 286 Seri Nolu Genel Tebliği 8 numaralı örnek (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor