Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
24 Aralık 2018Bülent TAŞ
125OKUNMA

Elektronik Gazete, Dergi ve Kitaplar Niye Cezalandırılıyor?

Poşetlenerek satılanlar dışındaki tüm gazete ve dergiler ister kâğıt ortamında ister elektronik ortamda olsun, 2007/13033 sayılı Kararname çerçevesinde %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulmaktaydı.

Poşetlenerek satılanlar dışında tüm kitap ve benzeri yayınlar ister kâğıt ortamında isterse elektronik ortamda olsun, yine aynı Kararname çerçevesinde %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulmaktaydı.

475 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kâğıt ortamında satılan gazete, dergi ve kitapların katma değer vergisi oranlarına dokunulmamış, elektronik ortamda satılan gazete, dergi ve kitapların oranı %18 e yükseltilmiştir.

Bu karar ile elektronik ortamda kitap, dergi ve gazetelerin vergi oranı kâğıt ortamdakilere nazaran oldukça yüksek bir hale gelmiştir. Bu artış elektronik ortamdaki yayınların fiyatını önemli ölçüde artıracaktır.

Bakanlar Kurulu Kararlarında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Kararlarının da gerekçesi kamuoyuna açıklanmamaktadır. Genellikle bu türden oran değişikliklerinin gerekçesi ilgili Bakanlık tarafından gerek görülürse kamuoyu ile paylaşılabilmektedir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararını gerekçesi konusunda konu ile ilgili herhangi bir Bakanlıktan yapılan ve basına yansıyan herhangi bir açıklama olmamıştır. Dolayısıyla elektronik ortamdaki yayınların neden cezalandırıldığını veya kâğıt ortamındaki yayınların neden teşvik edildiğini bilmiyoruz. Ancak bu düzenleme hayatın akışına karşı kürek çekmek gibi bir şey. Dijitalleşme çağından söz ediyoruz. Çevrecilikten, ağacı yeşili korumaktan söz ediyoruz. Kâğıtta dışa bağımlılıktan şikayetçi oluyoruz. Ama yayınlarda kâğıdın kullanılmasını daha düşük vergi oranı ile teşvik ediyoruz.

Elektronik ortamdaki yayınların, yüksek vergi oranlarına tabi bazı elektronik haberleşme hizmetleri ile birlikte verilmesinin yaratabileceği vergi kaybının önlenmesi amacıyla, oran artışına gidilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Eğer gerekçe bu ise muhtemel vergi kaybını önlemek için daha başka yollarının olması gerekir. Herhangi bir alandaki vergi kaybını önlemek için elektronik ortamda yapılan yayıncılığı, diğer bir bakış açısı ile çevreyi cezalandırmanın veya ithalatı teşvik etmenin bir anlamı yok.