Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
03 Nisan 2015Ahmet Metin AYSOY
281OKUNMA

Elektrik Kesintisi Nedeniyle İşyeri Faaliyeti Durursa, İşçilerin Ücreti Ödenir mi?

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili bir soru: Elektrik kesintilerinden kaynaklanan arıza dolayısıyla işin uzun süreli durması halinde işçilerin ücreti ödenir mi?

Cevap: İşin uzun süreli durması hali, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25 inci maddelerin(III) numaralı bentleri ile 40’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu yasa hükümlerine göre:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa veya İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde, zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

Elektrik kesintileri ve bu kesintilerden kaynaklandığı kanıtlanan arızalar, işverenin kendi kusurundan dolayı doğmadığı, kaçınılamadığı ve önceden görülemeyen dış etkenlerden meydana geldiği için, iş hukuku açısından zorlayıcı sebeptir.

Zorlayıcı sebeplerden dolayı bir haftadan fazla işin durması halinde, işçiye bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor