Abdulkadir ÇALIŞ
Abdulkadir ÇALIŞ

“Whatsapp” Aracılığıyla Yapılan Tebligat Geçerli midir?

1586

Bilindiği üzere gerek idari gerekse yargı mercilerce ilgililere yapılacak tebligatlar kanunlarla belirli esaslara bağlanmıştır. Ancak en nihayetinde tebliğ kavramının temel amacı ilgililerin tebligatta yazan hususlarda bilgilendirilmesi ve uyarılmasıdır.

Örneğin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 21’inci maddesinde Tebliğ şu şekilde tanımlanmıştır: Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.”

Bu kapsamda Yargıtay 14. Ceza Dairesi de şekli şarttan ziyade asıl amaca hizmet eden; yenilikçi ve çağın şartlarına ayak uyduran bir karara imza atmıştır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 2016/12837 esas, 2017/1441 karar numaralı ve 20.03.2017 tarihli kararında; Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli personel tarafından müvekkilin avukatına yapılan bir tebligatın “Whatsapp” isimli program aracılığıyla avukata gönderildiği ve avukatın tebligatı elden almadığı yönündeki itirazlarının oy birliği ile reddedildiğine karar verilmiştir.

Yetkili makam tarafından mı? Evet.

Yetkili kişiye mi? Evet

Yazı ile mi? Evet.

(T.C. YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ, ESAS NO: 2016/12837, KARAR NO: 2017/1441, KARAR TARİHİ: 20.3.2017)
(http://www.karar.com/guncel-haberler/whatsapp-ile-yapilan-tebligat-yargitay-tarafindan-gecerli-sayildi-656078#)

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.