Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Vergi, Zulüm, İsyan

Osmanlıdan bu yana gerçekleşmiş olan vergi isyanlarını yazdığım “Cehennem Deliği” kitabımdan küçük bir kesit;

“Whatsapp” Aracılığıyla Yapılan Tebligat Geçerli midir?

Bilindiği üzere gerek idari gerekse yargı mercilerce ilgililere yapılacak tebligatlar kanunlarla belirli esaslara bağlanmıştır. Ancak en nihayetinde tebliğ kavramının temel amacı ilgililerin tebligatta yazan hususlarda bilgilendirilmesi ve uyarılmasıdır.

Bütçe Ekim Ayında 3,3 Milyar TL Açık Verdi

2016 yılı Ekim ayında 104 milyon TL açık veren bütçe, 2017 yılı Ekim ayında 3,3 milyar TL açık verdi.

Sigara İçmeyene Tatil Ödülü

Sigarayı bırakmayı teşvik için İlginç bir uygulama başlıyor. Sigara içmeyenler 6 gün fazla tatil yapacak.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e

Kapitülasyonlar ve Lozan Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu’nun yedi düvele verdiği çeşitli siyasal, ekonomik, ticari ve mali imtiyazları kapsayan kapitülasyonlar, 1365 yılında I. Murat’ın Raguse Cumhuriyetine verdiği kapitülasyonla başlar (bugün Hırvatistan’a ait bulunan Dubrovnik kenti o dönemde ayrı bir devletti.)

Limited Şirkette Paylar Senet İle Devredilebilir mi? Vergi Avantajından Yararlanılabilir mi?

Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlere hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılmasında mutlak, nama yazılı pay senetlerinin çıkarılmasında ise şarta bağlı bir zorunluluk getirmiştir.

2018 Bütçesi Cebimize Nasıl Yansıyacak?

2018 Bütçe Kanun Tasarısı 17 Ekim’de TBMM’ne sunuldu. Bütçe Kanunları, önemli mali ve ekonomik perspektifler içeren metinler. Bütçe Tasarı’nın gelir tahminleri, 2018’de karşılaşmamız muhtemel mali tabloya ilişkin ciddi işaretler taşıyor. Önce Tasarı’nın temel büyüklüklerine, sonra da 2018’de cebimizden çıkacak vergilere bakalım.

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na  (TTK) göre Anonim Şirketler (AŞ) açısından iki çeşit sermaye sistemi belirlenmiştir. Esas sermaye sistemi ve kayıtlı sermaye sistemi olarak belirlenen bu sistemler sermaye taban rakamı ve sermaye artışına karar verebilecek organların yetkileri bakımından farklılık göstermektedir.

Geçici Tapu Harcı İndirimi Eylül Ayında Konut Satışlarında Rekor Kırdırttı

Eylül ayı sonunda biten alıcıdan %1,5 satıcıdan %1,5 olmak üzere toplam %3 oranında Tapu Harcı uygulaması konut satışlarında rekor getirdi. Normalde toplamda %4 ödenen tapu harcı indirimi sayesinde Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %28,8 oranında artarak 140.298 oldu.

Ekim Ayında Tüketici Güven Endeksi 67,3 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı; Eylül ayında 68,7 olan endeks Ekim ayında 67,3 oldu (TÜİK). Tüketici güven endeksi, Ekim 2017

Hizmet Sektörü Güven Endeksi ve Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi Düşerken İnşaat Sektörü Güven Endeksi Arttı

Hizmet sektörü güven endeksi 101,1 ve Perakende ticaret sektörü güven endeksi 104 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi 84,2 oldu (TÜİK). 

Karışık İşler Bunlar

Varlık Fonu iki kelimeden oluşur: Varlık ve Fon. Bir varlık fonu kurulabilmesi için ya bir varlık veya bir fon ya da ikisi birden olması gerekir. Bu karışık görünen açıklamayı basitleştireyim:

BES Temel Göstergeleri

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 7.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren ve 2003 yılında ilk emeklilik planlarının tasdiki ile bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyete başladığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Ülkemizde mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 15 yıldır uygulanmaktadır.

J. Stiglitz’in Gözünden Küreselleşme Gerçeği

Bu nedenle de ihracatı arttırıcı, ithalatı azaltıcı para ve maliye politikalarının yanısıra istihdam ve sanayileşme politikalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Yasadışı Sigara Ticareti Yapanın Hiç mi Suçu Yok?

Komik hikâyeleri ve fıkralarıyla hatırlanan ve aynı zamanda popülist bir filozof olan bilge insan (1) Nasreddin Hoca’mızın fıkralarını hepimiz çok severiz. Nasreddin Hoca’nın en çok sevdiğim fıkralarından biri ile bugün yazıma başlamak istiyorum;

Avrupa Birliği’nin KDV Hüsranı