Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 7yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Seçim Ekonomisi

Seçim ekonomisi uygulaması son günlerde en çok konuşulan mesele oldu. Önce seçim ekonomisini tanımlamaya ve çerçevesini belirlemeye çalışalım. Seçim ekonomisi; siyasal iktidarın gelecek seçimlerde yeniden iktidara gelebilmek için ekonominin araçlarını bu amaçla kullanması ve yönlendirmesi olarak tanımlanabilir. Memur maaş zamları, emekli maaşlarının artırılması, asgari ücretin yükseltilmesi, tarımsal destekler, vergi oranlarının düşürülmesi, vergi cezalarının affedilmesi, vergi ödemelerinin ertelenmesi maliye politikasının seçim ekonomisine alet edilmesinin temel araçlarını oluşturuyor.

Halka Açık Şirketlerde Hisse Geri Alım İşlemleri

Hisse senetlerinin pay sahibi gerçek veya tüzel kişilerin tasarrufuna amade kılınası esas olmakla birlikte, gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse halka açık olan ve halka açıkmış gibi sayılan şirketlere ilişkin hukuki düzenlemelerin yapıldığı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler.

TL’deki Değer Kaybının Ne Kadarı Dışarıdan Ne Kadarı İçeriden?

Ülke parasının yabancı paralara karşı uğradığı değer kaybının ne kadarlık kısmı dış gelişmelerden ne kadarlık kısmı iç gelişmelerden olur? Son zamanların çokca tartışılan konuları arasında bu da yer alıyor.

TL'deki Hızlı Değer Kaybının Nedeni

Türk Lirasının değer kaybının siyasal istikrarsızlıktan, jeopolitik nedenlere, ekonomi politikasını oluşturan alt politika çelişkilerinden dış dünyada oluşan gelişmelere kadar birçok nedeni var. Zaman içinde bu nedenlerden bazısı öne çıkıyor bazısı geride kalıyor. Bugünlerde yaşanan hızlı değer kaybının temel nedeni dış politika tutarsızlığı.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Biriken Fon Tutarı 80 MİLYARI Aştı

4632 sayılı Kanunla 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 16 yıllık süreçte toplam 18 emeklilik şirketi ile artan katılımcı sayısı ve büyüyen fon tutarıyla her geçen gün büyümesine devam etmektedir.

Bazı Endekslerde Birinci Sıradaki Ülkeler ve Türkiye’nin Durumu

Son yıllarda dünya genelinde bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, paranın ve sermayenin gerek dünya borsaları, gerekse yatırım imkanları açısından ülkeler arasında hızlı yer değiştirmesi nedeniyle; ülkelerin gelişim seviyesini belirlemek ve yatırım yapacak girişimciler açısından bir ülke hakkında karar vermek için; uluslararası kuruluşlar, düşünce ve araştırma kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası şirketler tarafından yayımlanan küresel endeksler önemli hale gelmektedir.

Grafiklerle Türkiye Ekonomisi (2010 - 2017)

Türkiye ekonomisinin son 8 yılına ilişkin başlıca makroekonomik göstergelerinden derlenmiş grafikleri aşağıda sunuyorum.

Türev Ürün Kullanmanın ve Hedging Önemi Her Geçen Gün Artıyor!

Geçenlerde Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin açılışında konuşan Maliye Bakanımız “Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı J.F. Kennedy’nin lafı var: ‘Çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.’ Şu anda faizler nispeten düşük, ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz” diye konuştu.

Kanadalıların Vergilerini Çarçur Etme Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kişilerin ve şirketlerin vergi ödeme ya da ödememe davranışlarını etkileyen unsurlar dünyanın her yerinde üç aşağı beş yukarı aynıdır.

Bütçe Açığı ve Cari Açık Nasıl Finanse Edildi?

Bütçe açığı; devletin bütçede yer alan gelirleriyle harcamaları arasında ortaya çıkan ve gelirlerin giderlerden düşük kalmasından doğan açığı gösterir.

Mutluluk Bakanlığı Kurulmalı

Kaçık Prens Podcast yayını üzerinden Türkiye’de milyonlara hitap eden Doç. Dr. Emre Selçuk ve Melih Kavukçu’nun 13 Kasım 2017’de yayınladıkları “Yalnızlık” bölümü adeta İngiltere tarafından yakın takip ediliyormuşçasına İngiltere’de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu.

Tek Hazine Hesabı Değişiyor

Kamu gelir ve giderleri arasında iki tür uyumsuzluk ortaya çıkar. İlki zaman uyumsuzluğudur.

Cari Açık Kapıdan Baktırır Büyümeyi Yaktırır

2017 yılında cari açık 47,1 milyar Dolar oldu.

Aralık Ayı Sanayi Ciro Endeksi Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %27,2 Arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik

2017 Yılı Cari Açığı 47 Milyar 100 Milyon Dolar

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 3.332 milyon ABD doları artarak 7.700 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Ocak Ayında Bir Önceki Aya Göre %1,62 Arttı

Tarım ürünler ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,69 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %12,36 artış gösterdi.