OECD Tarafından Vergi Tabanındaki Erozyon ve Örtülü Kâr Transferlerinin Önlenmesi Konusunda Açıklanan Yeni Eylem Planı

OECD’nin 19.07.2013 tarihinde web sitesinde yaptığı açıklamada, artık ülkelerin yerel vergi mevzuatlarının şirketlerin globalizasyonu ve dijital ekonomi ile aynı şekilde ilerleyemediği, aradaki boşluğun veya farklılıkların ise çok uluslu şirketler tarafından yapay olarak vergi kayıplarına yol açacak şekilde kullanıldığı belirtilmektedir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.