Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
03 Ağustos 2017Ahmet Metin AYSOY
196OKUNMA

Devreden İşveren İle İlgili Yanlış Yorum

İşyeri devri söz konusu olduğunda, devreden işverenin kendi dönemindeki  kıdem tazminatından dolayı  sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlı olduğu yönündeki hatalı yorumlar aşağıda belirttiğimiz 4857 sayılı Kanunu’nun 6’ncı maddesine dayandırılmaktadır.

“İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.”

Devreden işverenin kıdem tazminatından sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlanması mümkün değildir. Çünkü, kıdem tazminatı düzenlemesi ile ilgili 1475 sayılı Yasa’nın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı 6’ncı maddesinde sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz.

Kaynak; Yargıtay 9.HD, 19.11.2015 gün, 2014/18811 E. 2015/32973 K.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor