Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Atilla BUDAK
09 Mart 2014Atilla BUDAK
407OKUNMA

Devlet Alacağı İçin Sıraya Girmez

Özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan alacaklarla ilgili borçlunun malvarlığı üzerine bir haciz konulmuşsa, hacze alacaklıların nasıl iştirak edeceği İcra İflas Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre alacaklılar belli bir sıra mucibince haczedilen malvarlığına iştirak edebileceklerdir. Bazı durumlarda haciz işlemi neticesinde alacaklarının bir kısmını kurtarabildikleri gibi bazı durumlarda elleri boş da dönebilmektedirler.

Ne var ki söz konusu haciz işlemi henüz paraya çevrilmeden Devlet de kendi alacağı için hacze iştirak ederse bütün bu sıra ilişkisi bozulmaktadır. Bu durumda Devlet kendi alacağı için amiyane tabiri ile “kaynama yaparak” hukuk diliyle ise “garameten taksim uygulaması” ile haczedilen mala doğrudan ortak olur.

Örneğin birinci sıra A kişisinin alacağının 10.000TL, ikinci sıra B kişisinin alacağının ise 15.000TL olduğunu ve haciz konusu aracın 15.000TL’ye satılmak üzere iken Devletin de alacağı olan 10.000TL için hacze katıldığını düşünelim. Bu durumda garameten taksim ilkesine göre;

A kişisinin alacağı : (10.000/20.000)x15.000 = 7.500TL

Devlet alacağı       : (10.000/20.000)x15.000 = 7.500TL hacizden payını alacaktır.

Görüleceği üzere Devlet her ne kadar hacze sonradan iştirak etse de B kişisinin önüne geçerek hacze ortak olmakta ve kendisinden önce gelenlerin önüne geçmektedir.

Dolayısıyla Devlete borçlu firmalarla ticaret yapmadan önce bir kere daha düşünmekte fayda var.

 Devlete yüksek tutarda vergi ve vergi cezası borcu olan mükellefler, her yıl Eylül ayı boyunca www.gib.gov.tr internet sitesinde kamuoyuna duyurulmakta.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor