Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Dr. Derya AYSOY

1987 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi 2004 yılında ODTÜ Koleji’nden mezun olarak tamamladı. Bilkent Üniversitesi İşletme Lisans Programı’ndan 2008 yılında mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde 2 dönem Java dersi asistanlığı yaptı.  Daha sonra Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarını sırasıyla 2011 ve 2017 yıllarında tamamlayarak Dr. unvanını aldı.

Yüksek Lisans Tezini “Kurumsal Yatırımcı Olarak Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Performanslarının Analizi”; Doktora Tezini ise “Türkiye’de Merkez Bankası Müdahaleleri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişki” üzerine yazdı. Ayrıca çeşitli konularda makaleleri yayınlandı.

Hâlen Aysoy İnşaat A.Ş.’de Finans Sorumlusu olarak çalışan Dr. Derya Aysoy, 2011-2017 yılları arasında Aysed Eğitim Danışmanlık ve Org. Şti.’de şirket ortağı ve Proje Müdürü olarak görev almıştır.

2020 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak hizmet vermeye başlamış olup bu görevine devam etmektedir.