Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
22 Aralık 2016
108OKUNMA

Değerli Kâğıtların 2017 Yılında Uygulanacak Satış Bedelleri Belli Oldu

21.02.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerinin tespit edildiği, 52 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Değerli Kağıtlar), 21.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1. maddesine göre, 2017 yılında uygulanacak, Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın CinsiBedel (TL)
Noter kağıtları: 
     a) Noter kağıdı9,50
     b) Beyanname9,50
     c) Protesto, vekaletname, re'sen senet19,00
Pasaportlar94,00
İkamet İzni (değişik: 28/7/2016- 6735/27. mad.)63,00
(Değişik: 14/1/2016-6661/3. mad.) 
  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
 16,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı16,00
  
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı32,00
Aile cüzdanları86,00
Sürücü belgeleri117,00
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)117,00
Motorlu araç trafik belgesi117,00
Motorlu araç tescil belgesi88,00
İş makinesi tescil belgesi85,00
Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)5,60
Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9. mad.)8,50
Yabancı çalışma izni belgesi (Ek: 28/7/2016-6735/27. mad.)63,00
Yabancı çalışma izni belgesi (Ek: 28/7/2016-6735/27. mad.)63,00


14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3. madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9 TL olarak belirlenmiştir.

Tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile yukarıda bahsedilen "Nüfus Cüzdanları"; muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlar tarafından, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri ise 27/12/2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.