Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Mehmet YILMAZ
11 Temmuz 2018Mehmet YILMAZ
325OKUNMA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Vergi Konusunda Yetkili Kurumlar

10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre vergi üzerine 6 ayrı kurum yetkili kılındı.

Bu kurumlar

  1. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
  2. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu,
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Konseyi,
  6. Gelir İdaresi Başkanlığı.

1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Gelir bütçesini dolayısıyla vergi gelirleri tahminlerini Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapacak.

2. Ekonomi Politikaları Kurulu

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Ekonomi Politikaları Kurulunun görevleri arasında gelir azaltıcı veya harcama arttırıcı önerileri izlemek ve değerlendirme, uygun görülenler hakkında etki analizleri yapmak bulunuyor.

Bu madde ile vergi kanunlarında yapılacak değişikliklere ilişkin analizleri yapma yetkisi Ekonomi Politikaları Kurulu’na verilmiştir.

3. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü, gelir politikasının oluşturulmasında katkıda bulunmak, gelir politikaları mevzuatı oluşturulmasında koordinasyon sağlamak, mevzuatın gelir politikaları açısından değerlendirilmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği, sektörel ve çalışma konularında analizler yapmak ve istatistik toplama ve değerlendirme konularında yetkili kılınmıştır.

4. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yapısı ve görevlerinde değişiklikler olmuştur. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmıştır.

4.1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Yapısı

4.2.Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Görevleri

5. Vergi Konseyi Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Vergi Konseyi vergi politikaları oluşturulması ve uygulaması ile ilgili görüş bildirilmesi konusunda yetkili kılınmıştır.

 

6. Gelir İdaresi Başkanlığı

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Gelir İdaresi Başkanlığı teşkilat yasası yürürlükten kaldırılmıştır. Gelir idaresi teşkilatına ve yetkilerine yönelik düzenlemeler beklenmektedir. Yeni düzenleme yapılıncaya kadar eski Kanun yürürlüğünü korumaktadır.