Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
08 Ocak 2017İmdat TÜRKAY
448OKUNMA

Çalışan Sayısına Göre BES’e Otomatik Katılım Başladı

4632 sayılı Kanunla 7.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yaklaşık 15 yıllık süreçte toplum tarafından benimsenmiş ve %25’lik Devlet katkısının da etkisiyle, Emeklilik Gözetim Merkezinin 2016 yılı sonu verilerine göre mevcut 18 emeklilik şirketi bünyesindeki;

  • Katılımcı sayısı 6.605.239 kişiye,
  • Toplam fon tutarı 53.020,5 milyon TL’ye ve
  • Toplam Devlet katkısı fon tutarı ise 7.213,4 milyon TL’ye ulaşmıştır.

BES’i daha da teşvik etmek amacıyla, 10.8.2016 tarih ve 6740 sayılı Kanun ile sisteme otomatik katılım konusunda yapılan düzenleme 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme ile kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla BES’e otomatik olarak, işverenin çalışan sayısına göre kademeli bir şekilde otomatik olarak dâhil edilecektir.

BES’e otomatik katılım konusunda 2.1.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan, “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yapılan düzenlemeyle, çalışanların 1.1.2017 tarihinden itibaren BES’e dahil edilmesinde kademeli bir geçiş süreci öngörülmüş ve kamu idaresi ve/veya özel sektör işverenlerinin, çalışan sayısına göre çalışanlarını BES’e geçirmeleri öngörülmüştür.

6740 sayılı Kanun uyarınca çalışanlar, işverenleri tarafından herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmadan otomatik olarak emeklilik planlarına dâhil edilecektir. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak %25 oranında Devlet katkısı teşviki verilecektir.

2017/9721 sayılı BKK ile yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilekamu ve özel sektör çalışanlarının bir takvim doğrultusunda sisteme dahil edilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır. Anılan Yönetmelikte kamu idarelerinde çalışanlar ile özel sektörde çalışanların BES kapsamına alınması kademeli olarak şöyle olacaktır;

  • Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.1.2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1.4.2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.7.2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 1.1.2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.7.2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.1.2019 tarihinden itibaren,

işverenleri aracılığıyla BES’e otomatik olarak dahil edilecektir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı dikkate alınacaktır.

Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

İşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır.

Yönetmelik hükmüne göre, çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın %3’ü oranında olacaktır. İşverenlerin merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesi gerekmektedir.

İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Halen sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır.

İşverenler tarafından, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması gerekmektedir. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.

İşverenler yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecektir. İşverenin bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor