Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
06 Aralık 2018Bülent TAŞ
61OKUNMA

Bütçenin Yeni Ekonomi Programında Öngörülen Revize Hedefleri Tutturabilmesi Mümkün Görünmüyor

Ekim 2018 dönemi bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Sonuçlar çok iç açıcı görünmüyor. Yeni ekonomi programında öngörülen 2018 bütçe dengesinin tutmayacağı anlaşılıyor. Hatırlanacağı üzere 2018 yılı bütçe kanununda öngörülen bütçe dengesi aşağıdaki gibidir.

 2018 Bütçe Tahmini
Harcamalar751.299.665
1-Faiz Hariç Harcama679.599.665
    Personel Giderleri158.767.722
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi26.910.151
    Mal ve Hizmet Alımları57.950.387
    Cari Transferler334.179.479
    Sermaye Giderleri36.457.263
    Sermaye Transferleri45.372.004
    Borç Verme12.644.654
    Yedek Ödenekler7.318.005
2-Faiz Harcamaları71.700.000
Genel Bütçe Gelirleri684.402.835
    Vergi Gelirleri599.425.100
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri20.150.216
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler2.769.201
 Faizler, Paylar ve Cezalar49.524.490
 Sermaye Gelirleri12.082.256
Alacaklardan Tahsilat451.572
Bütçe Dengesi-66.896.830
Faiz Dışı Denge4.803.170

Buna göre 2018 yılında 679, 6 milyar TL faiz hariç harcama, 71,7 milyar TL faiz harcaması yapılması, 599,4 milyar TL vergi geliri, 85 milyar TL vergi dışı diğer gelir toplanması sonuç olarak bütçenin 66,9 Milyar TL açık vermesi, ancak bütçenin faiz hariç 4,8 Milyar TL fazla vermesi öngörülmüştür.

Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programında ise 2018 bütçe gerçekleşme tahmini aşağıdaki gibi revize edilmiştir. Buna göre faiz hariç harcamalar2018 yılı sonu itibari ile 745,4 milyar TL olarak hedefin 65,8 milyar üstünde gerçekleşecektir. Bu hedeften %9,7 oranında bir sapma anlamına gelmektedir. Benzer şekilde faiz harcamalarının da hedefin 4,7 milyar TL üstünde gerçekleşeceği yani %4,6 oranında bir sapma olacağı öngörülmektedir.

 2018 Bütçe Tahmini*2018 Program Revize
Harcamalar751.299.665821.800.000
1-Faiz Hariç Harcama679.599.665745.400.000
    Personel Giderleri158.767.722 
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi26.910.151 
    Mal ve Hizmet Alımları57.950.387 
    Cari Transferler334.179.479 
    Sermaye Giderleri36.457.263 
    Sermaye Transferleri45.372.004 
    Borç Verme12.644.654 
    Yedek Ödenekler7.318.005 
2-Faiz Harcamaları71.700.00076.400.000
Genel Bütçe Gelirleri684.402.835749.600.000
    Vergi Gelirleri599.425.100630.500.000
    Diğer Gelirler84.977.735119.100.000
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri20.150.216 
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler2.769.201 
 Faizler, Paylar ve Cezalar49.524.490 
 Sermaye Gelirleri12.082.256 
Alacaklardan Tahsilat451.572 
Bütçe Dengesi-66.896.830-72.200.000
Faiz Dışı Denge4.803.1704.200.000

Bütçe harcamalarında öngörülenin üzerinde bir gerçekleşme beklentisine paralel olarak bütçe gelirlerinde de hedefin üzerinde bir gerçekleşme öngörülmektedir. Buna göre vergi gelirleri hedefin 31,1 milyar, vergi dışı diğer gelirler de hedefin 34,2 milyar TL üzerinde gerçekleşecektir.

Bu harcama ve gelir öngörüleri çerçevesinde 2018 yılı sonu itibariyle bütçe açığının öngörülenin 5,3 milyar üzerinde gerçekleşmesi, faiz dışı fazlanın da bütçe hedeflerinden önemli bir sapma göstermeksizin 4,8 milyar yerine 4,2 milyar TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Yeni ekonomi programının açıklanmasından sonra Eylül ve Ekim ayı bütçe gerçekleşme performansı, yıl sonu bütçe açığı ve faiz dışı fazla revize hedefinin de tutturulamayacağını göstermektedir. Özellikle vergi dışı diğer gelirlerin hedefin 34,2 milyar TL üzerinde gerçekleşme ihtimali bulunmamaktadır. Revize hedef belirlenirken özellikle imar affı ve bedelli askerlikten gelecek gelirler dikkate alınmıştır. Bedelli askerlik için başvurular sona ermiş ve basına yansıyan açıklamalardan 633 bin başvurunun yapıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre bedelli askerlikten elde edilecek gelir tutarı 9,5 milyar ile sınırlı kalmaktadır. Ekim sonu itibariyle bedelli askerlikten elde edilen gelir tutarı 6,3 milyar TL olup Kasım ayında tahsil edilebilecek gelir 3,2 milyar TL olacaktır.  İmar affı ile ilgili olarak da başvurular yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Ekim ayı sonu itibariyle imar affından gelen tutar 5 milyar TL olup Kasım ve Aralık ayında imar affından önemli bir gelir oluşma ihtimali zayıftır. Son iki ayda gelebilecek ek gelir tutarının maksimum 2 milyar TL olabileceği düşünülmektedir. Bu varsayım imar affı başvurularında süre uzatımının son anda yapılmış olmasına ve başvuruda bulunabileceklerin büyük ölçüde zaten başvurduğu öngörüsüne dayanmaktadır.

Faiz dışı harcama ve gelirler bir önceki yılın 10 aylık gerçekleşme oranları esas alınarak ve buna imar barışı ve bedelli askerlik gibi olağan dışı gelirler eklenmek suretiyle bulunan 2018 yıl sonu harcama ve gelir tutarları ile bütçe dengesi rakamları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

 2018 Bütçe Tahmini2018 Program Revize2018 Gerçekleşme Tahmini
Harcamalar751.299.665821.800.000819.722.901
1-Faiz Hariç Harcama679.599.665745.400.000743.322.901
    Personel Giderleri158.767.722 171.665.181
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi26.910.151 29.265.971
    Mal ve Hizmet Alımları57.950.387 59.200.504
    Cari Transferler334.179.479 354.515.599
    Sermaye Giderleri36.457.263 40.056.801
    Sermaye Transferleri45.372.004 72.999.333
    Borç Verme12.644.654 15.619.511
    Yedek Ödenekler7.318.005  
2-Faiz Harcamaları71.700.00076.400.00076.400.000
Genel Bütçe Gelirleri684.402.835749.600.000731.933.336
    Vergi Gelirleri599.425.100630.500.000632.439.063
    Diğer Gelirler84.977.735119.100.00099.494.273
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri20.150.216 25.782.137
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler2.769.201 1.038.775
 Faizler, Paylar ve Cezalar49.524.490 64.550.006
 Sermaye Gelirleri12.082.256 7.688.498
Alacaklardan Tahsilat451.572 434.858
Bütçe Dengesi-66.896.830-72.200.000-87.789.565
Faiz Dışı Denge4.803.1704.200.000-11.389.565

 Buna göre 2018 yılı sonu itibariyle bütçenin 87,8 milyar TL açık vermesi, bütçenin faiz dışı fazla değil açık vermesi, faiz dışı bütçe açığının 11,4 milyar TL civarı olması tahmin edilmektedir.