Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Burak TEPE

Vergi Müfettişi

1986 yılında Samsun’da doğdu. Samsun Anadolu Lisesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde lisans öğrenimini tamamlayarak Fakülteden 2009 yılında mezun oldu.

2011 yılında başladığı meslek hayatına halen Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak devam etmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Programında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı.

Yüksek lisans tezini “Vergi Harcamaları” konusunda hazırlayan yazarın bu konuda ve diğer mali konularda çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.