Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
14 Şubat 2019Nazmi KARYAĞDI
75OKUNMA

Botoks, Mezoterapi, PRP, Lazer Epilasyon, Dövme Silme, İple Yüz Germe, İple Yüz Asma ve Ozon Terapide KDV Oranı

Katma Değer Vergisi hayatın içinde bir vergi.

Dolayısıyla da her şeye dahil olma olasılığı çok yüksek bir vergi.

KDVK’nın her şeyi vergileme amacı ile hayatın sürekli değişen yapısı çoğu zaman bir çatışmaya ya da belirsizliğe yol açıyor.

Yani KDV, vergi kanunlarının statikliği ile hayatın dinamikliği arasında sıkışıp kalıyor.

İşte böyle bir örnek size.

Uzman hekimler tarafından uygulanan botoks, mezoterapi, PRP, lazer epilasyon, dövme silme, iple yüz germe, iple yüz asma ve ozon terapide KDV oranı ne olmalı?

Bu konuda faaliyet gösteren ve uygulamada tereddüte düşen bir vergi mükellefi, Gelir İdaresinden görüş istemiş.

Bilmeyen okuyucularımız için açıklayalım; Gelir İdaresinden istenen görüşe, yasal kavram olarak özelge deniyor.

Gelir İdaresi, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 17.2.2016’da verdiği 13056 no.lu özelgesinde bu konuda bir karar verememiş ve çözümü yine mükellefe bırakmış gözüküyor.

Özelgede özetle;

Poliklinik olarak faaliyet gösterdiği ve ilgili mevzuat çerçevesinde özel sağlık kuruluşu olduğu anlaşılan işletmenizde, tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütüldüğü belirtilen botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, lazer epilasyon, dövme silme, iple yüz germe, iple yüz asma ve ozon terapi hizmetlerinin,

  • İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerikapsamında olması halinde bunların % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması;
  • Söz konusu hizmetlerin insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olmaması halinde ise bunlara genel oranda % 18 KDV uygulanması gerekmektedir”

denilmiş.

Sizin de aklınıza William Shakespeare’ın Hamlet isimli oyunundaki “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!” repliği gelmiş olabilir.

Evet, botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, lazer epilasyon, dövme silme, iple yüz germe, iple yüz asma ve ozon terapi hizmetlerinin insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerikapsamında olması ya da olmaması, işte bütün mesele bu aslında.

Vergiciliğe mizahi bir açıdan yaklaşırsak bu tür özelgelere “duvar tenisi özelgesi” (squash özelge) diyebiliriz.

Duvar tenisinde, tenis kortunda tek bir oyuncu vardır.

Oyuncunun raketle vurduğu top duvara çarpar ve yaklaşık olarak aynı hızda oyuncuya geri döner.

Burada da özelge talebi duvar tenisi kortunda duvar çarpan top gibi vergi mükellefine geri dönmüş gözüküyor.

Hamlet haklı.

Eğer dünyayı bir tiyatro sahnesi olarak görürsek “Bütün mesele olmakla olmamak arasına sıkışıp kalmış durumda” aslında.

Ne dersiniz?

Sizce KDV oranı kaç olmalı?