Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Araştırmalar

Bülent TAŞ
21 Nisan 2013Bülent TAŞ
614OKUNMA

Bir Yılda Haberleşmeye Harcadığımız Para 34 Milyar Lirayı Aştı

Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında haberleşmek için yaptığımız harcamalar 34,5 milyar TL ye ulaşmıştır. Bu tutar son yedi yılda sürekli artan bir seyir izlemiş olup 2006 yılında 23,3 milyar TL olan yıllık tutar, 2013 yılında 34,5 milyar TL olmuştur. Yine Bilgi Teknoloji Kurumu verilerine göre 2012 yılında toplam cep telefonu abone sayısı 67 milyon 680 e ulaşmıştır. Bu kişilerin aynı zamanda sabit telefon abonesi de olduğu varsayılırsa 2012 yılında abone başına yıllık ortalama harcama tutarı 511 TL aylık ortalama harcama tutarı ise 43 TL olmaktadır.

Hane başına aylık 150 lira haberleşme harcaması

TUİK verilerine göre Türkiye’de hane sayısı 19 milyon civarındadır. Buna göre hane başına ortalama abone sayısı 3,5 olup bir hanenin yıllık haberleşme harcaması 1.800 TL, aylık haberleşme harcaması ise 150 TL civarında olmaktadır. Kısaca eşler ve çocuklarla birlikte her hane ayda ortalama 150 TL yi haberleşme için harcamaktadır.

Sözkonusu harcama tutarı haberleşme sektörüne uygulanan çok sayıda vergi ve benzeri mali yükümlülükleri de içermektedir. Hane başına aylık 150 TL harcama tutarının yaklaşık 60 liralık kısmı ödenmekte olan vergilerden kaynaklanmaktadır.

Haberleşme sektöründeki vergiler

Haberleşme sektöründeki vergileri iki kategoriye ayırmak mümkündür. Fiyata dahil olarak ödenen vergiler, fiyata ek olarak ödenen vergiler.

Fiyata ek olarak ödenenler;  %18 oranında KDV, cep telefonu için %25, sabit telefon için %15 oranında ÖİV, cep telefonları için telsiz ruhsat ücreti ve telsiz kullanım ücreti.

Fiyata dahil olarak ödenen ve operatörler tarafından devlete aktarılanlar; cep telefonlarında %15 Hazine Payı,  sabit telefonlarda %1 oranında Evrensel Hizmet Payı, hem cep hem de sabit telefonlarda %0,35 oranında Bilgi Teknolojileri Kurumu Giderlerine Katkı Payı ve sadece Türk Telekomun Belediyelere ödediği %1 oranında Haberleşme Vergisi.

Son yedi yılda haberleşmeye harcanan 207,6 milyar liranın %40’ı Devlete

Yıllar itibariyle yapmış olduğumuzu haberleşme harcama tutarları ve vergilerin bunun içindeki payı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablodan görüldüğü üzere son yedi yılda haberleşme için toplam 207,6 milyar TL harcamışız. Bunun yaklaşık 82,1 milyar TL ile %40 ını Devlete vergi ve mali yükümlülük olarak, 125,5 milyar TL ile %60 ını haberleşme operatörlerine hizmet bedeli olarak aktarmışız. Haberleşme sektöründeki vergi ve mali yükümlülükler diğer ülkelerle kıyaslanamayacak derecede yüksektir. Bu aşırı vergi yükü sadece Özel İletişim Vergisinden kaynaklanmamakta Hazine Payı, Telsiz Kullanım Ücreti ve Evrensel Hizmet payı gibi mali yükümlülükler de bu yükün artmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu yükün makul düzeye indirilmesi için artık bir yerlerden başlamak gerekmektedir.

Bir Yılda Haberleşmeye Harcadığımız Para 34 Milyar Lirayı Aştı

Kaynak: BTK Üç Aylık Piyasa Verileri, Maliye Bakanlığı Kamu Hesapları

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor