Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

01 Haziran 2014
463OKUNMA

Bir Mali Hastalık: Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılması

Her verginin beyan edilme ve ödenme süreleri vergi kanunları ile düzenlenmiştir. Bu süreler, gerek idare açısından, gerekse mükellefler açısından önceden belirlenmiştir.

Uygulamada, beyanname verme süreleri son dakika kararları ile bir veya birkaç gün uzatılabilmektedir. Bu konuda mükelleflerden de yoğun talepler gelmekte ve vergi idaresi çoğunlukla bu talepleri olumlu karşılamaktadır. Özellikle Mart ve Nisan aylarında bu tür beyanname verme süresi uzatmalarına sık rastlanmaktadır.

Beyanname verme süreleri her verginin kendi dönemine uygun olarak makul sayılacak uzunlukta belirlenmiştir. Örneğin kurumlar vergisi beyannamesi dönemin kapsanmasından itibaren yaklaşık 4 ay sonra, gelir vergisi beyannamesi 3 ay sonra, KDV beyannamesi 24 gün sonra verilebilmektedir. Önceden belli edilmiş bu sürelere rağmen, son anda bu sürelerin 1-2 gün uzatılmasının mükelleflere uygulamada ciddi rahatlamalar sağladığı görülmektedir.

Burada asıl mesele, süre uzatma uygulamalarına oldukça sık başvurulmasıdır. Her seferinde beyanname verme süresinin uzatılması, mükelleflerde yine sürenin uzatılacağı beklentisini oluşturmakta ve bu döngü nihayetinde süre uzatma işlemi, mevzuat diliyle söylenecek olursa “müstakar” hale gelmektedir. Yani istikrar kazanmaktadır. Eğer belirlenmiş olan beyanname verme süreleri uygulamada sıkıntılara yol açıyor ve sık sık uzatılma ihtiyacı ortaya çıkıyor ise, Yasa Yapıcının ve İdarenin beyanname verme sürelerinin ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alması faydalı olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor