Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
23 Mart 2016Ahmet Metin AYSOY
155OKUNMA

Bir Gün İşe Gelmezsem Ne Olur?

İzinsiz ve geçerli mazereti olmaksızın işe gelmemenin sonuçları :

- Bir gün izinsiz ve mazeretsiz gelmeyen işçi haftalık çalışma süresi 45 saati dolduramadığı için hafta tatili ücretine hak kazanamaz.

- İşe gelmemesi, iş yerinde iş akımını önemli ölçüde olumsuz etkilemiş ise işverenin işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkündür. Bu durumda işçinin o işyerinde 1 yıl veya daha fazla çalışması varsa kıdem tazminatı ödenmelidir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu 17. Maddesi uyarınca fesih ihbar öneli verilmeli veya ihbar tazminatı ödenmelidir . İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin iş sözleşmesi feshedilebilir. (4857 sayılı Kanun madde 25/2)

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.