Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Ahmet OZANSOY
18 Şubat 2014Ahmet OZANSOY
955OKUNMA

Bilardo, Langırt ve Play-Station Salonları Yanmaktan Kurtuldular!

Okuyucularımız hatırlayacaktır. 02 Şubat 2014 tarihinde www.vergialgi.net sitemizde yayımladığımız “Bilardo, Langırt ve Play-Station Salonları Yandılar!” başlıklı makalemizde, Bakanlar Kurulu’nun; 18 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5585 sayılı BKK ile yaptığı belirleme sonrası eğlence vergisi tarifesinde ciddi bir adaletsizliğin ortaya çıktığını duyurmuştuk.

Özetle; yapılan belirleme sonrasında bilardo, langırt ve play-station dükkânları gibi eğlence yerlerinde; örneğin büyükşehirde 100 masalık bir işyerinde aylık 9.000.-TL’yi aşan tutarda eğlence vergisi tahakkuk edeceğini; oysa bar, pavyon gibi yerlerde ayın her günü çalışıldığı durumda bile çıkacak verginin maksimum 1.200.-TL civarında olacağını; bu yeni düzenleme ile daha önce ortalama 1.000.-TL eğlence vergisi ödeyen oyun salonlarının birden bire sekiz dokuz kat daha yüksek tutarda 9.000.-TL’ye kadar eğlence vergisi ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaklarını belirtmiştik. (Yazının tamamı için https://vergialgi.net/bilardo-langirt-ve-play-station-salonlari-yandilar )

Maliye Bakanlığı, seslerini duyurduğumuz mükelleflerin feryatlarına kısa sürede yanıt verdi ve 18/02/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10/02/2014 tarih ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile tarifeyi değiştirdi ve 2013/5585 sayılı BKK’nı yürürlükten kaldırdı. Ayrıca Bakanlar Kurulu, sadece eğlence vergisindeki bu çarpıklığı gidermekle kalmayıp, daha önce tespit ettiği tarifede çok ciddi oranlarda indirimler yaptı.

2014/5896 Sayılı BKK ile Getirilen Eğlence Vergisi Tarifesi

Bakanlar Kurulu’nun; 18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5896 sayılı BKK ile yaptığı belirlemede, daha önce yaptığı “oyun aleti başına” vergilemeden vazgeçip, yine “gün esası”na dayalı vergilemeye dönüş yaptı ve yeni düzenleme ile eğlence vergisi tarifesi aşağıdaki gibi oldu.

Tablo: Eğlence Vergisi Tarifesi
I - Biletle Girilen YerlerdeVergi Oranı
 1. Yerli film göstermelerinden% 10
2. Yabancı film göstermelerinden% 10
3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan% 0
4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden% 10
5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden% 20
II- Müşterek Bahislerde% 5
III - Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerindenBelediye Grupları/Vergi Miktarı (Günlük, TL)
12345
 1. Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için50 m2’ye kadar155555
51-150 m2 arası207666
151-300 m2 arası2510987
301 m2’den yukarı30111098
4 yıldızlı otelde401211109
5 yıldızlı otelde5015121110
2. Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için105555

Genel tarife yukarıdaki gibi olmakla birlikte, 2014/5896 sayılı BKK eki tarifenin 2’nci maddesinde birinci sınıf belediyeler ile 6360 sayılı Kanun sonrasında Büyükşehir haline gelecek belediyeler için tarifenin belirli yüzdelerle uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre;

  1. Birinci grup belediyelerde; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 18 Şubat 2014 tarihi itibariyle büyükşehir sınırları içerisinde olanlar için tarifenin % 100’ü,
  2. Birinci grup belediyelerde; (Ankara, İstanbul, İzmir hariç) 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği (31 Mart 2014) tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olanlar için tarifenin % 80’i,
  3. 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60’ı,
  4. Diğer birinci grup belediyeler için % 40’ı

uygulanacaktır.

Belirlenen tarifeler incelendiğinde; yukarıda “d” fıkrasına giren bir büyükşehirde uygulanacak tarifenin, yani I.grup belediyeler tarifesinin % 40’ının, ikinci grup belediye tarifesinden yüksek çıkacak şekilde belirleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Örneğin birinci grup belediye olan Çankırı ilinde 300 m2den büyük bir barın günlük eğlence vergisi tutarı 30.-TL x %40 = 12.-TL’dir. Bu tutar ikinci grup bir belediye sınırları içinde bulunan aynı büyüklükteki aynı tür bir işyerinin vergisi olan 11.-TL’den büyüktür. Tarifenin tüm kalemleri için bu husus aynen geçerlidir.

Bu nedenle yeni tarife belirlenirken, eski tarifeye kıyasla, birinci grup belediyeler ile ikinci grup belediyeler arasındaki makasın (yukarıda anlatılan dengeyi sağlamaya dönük olarak) açıldığı anlaşılmaktadır.

Yanmaktan nasıl kurtuldular?

Yeni tablo incelendiğinde; en yüksek vergi ödenecek Ankara, İstanbul ya da İzmir kentlerinden birinde 5 yıldızlı otel içinde yer alan bar, dancing, gazino, diskotek gibi bir işletmenin (ayın her günü faaliyette olsa bile) aylık ödeyeceği en yüksek eğlence vergisi tutarı 50.-TL x 30 gün = 1.500.-TL olmaktadır. Bu tür yerlerin bu bedelden daha yüksek bir eğlence vergisi ödemeleri mümkün değildir. Hatta çoğu kez bu tür yerler haftada (cuma, cumartesi, çarşamba gibi) sadece belli günler faaliyet gösterdiklerinden gerçekte ödeyecekleri vergi 1.500.-TL’nin bile çok altında olabilecektir. Bu şehirlerdeki bar, pavyon gibi eğlence yerleri 4 ya da 5 yıldızlı otel bünyesinde olmayıp bağımsız ise 300 m2’den büyük bir işyeri için ödenecek eğlence vergisi tutarı (ayın her günü çalışılsa bile) en fazla 30 gün x 30.-TL = 900.-TL olacaktır.

Yine aynı şehirlerde bulunan örneğin bilardo veya play-station işletmenin ödeyeceği aylık eğlence vergisi tutarı (her gün çalıştığı varsayımı ile) 30 gün x 10.-TL = 300.-TL olmaktadır.

Görüldüğü üzere bilardo ve play-station salonları gibi işletmeler için vergi 9.000.-TL civarından maksimum 300.-TL’ye düşmüştür. Böylece yanmaktan kurtulmuşlardır!

Yapılan düzenleme ideal mi?

“Bilardo, Langırt ve Play-Station Salonları Yandılar!” başlıklı makalemizde, aynen şu ifadeyi kullanmıştık: “Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tarifede “Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerleri” için çok yüksek tutarlar belirlenirken, kanaatimce “bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerleri” için de oldukça düşük eğlence vergisi tutarları belirlenmiştir.”

2014/5896 sayılı BKK ile yapılan düzenlemede bilardo, langırt salonu, play-station salonu gibi işletmeler için vergi rakamları makul tutarlara çekilirken, kanaatimce bar, pavyon, gazino, diskotek, gece kulübü gibi yerler için belirlenen rakamlar gereğinden fazla düşürülmüştür. Bu tür yerler için belirlenen günlük 15 ila 50.-TL’lik rakamlar, kazanılan hâsılatlara kıyasla son derece düşüktür. Zaten “sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması” gibi uygulamalarla öz gelirleri ciddi erozyona uğratılmış belediyelerin, öz gelirler bakımından güçlendirilmeleri için bu türişyerleri için daha yüksek bir tarife belirlenebilirdi görüşündeyiz.

Esasında eğlence yerlerinin (genelde tüm belediye gelirlerinin) mevcut Kanun’da belirlenen ölçütlere göre vergilendirilmesinde yaşanan başka yapısal problemlere de önceki yazımızda değinmiş ve bunların çözümü için yasal değişiklik gereğinden bahsetmiştik. Bu gereklilik halen devam etmektedir. 2014/5896 sayılı BKK ile sadece “çok acil” bir probleme çare getirilmiştir. Gömleğin patlayan bir yerine yama yapılmıştır ancak gömlekte daha çoook patlak yer vardır. Bu lokal düzeltmeler, Maliye Bakanlığını belediye gelirlerinin topyekun ele alınması gerekliliğinden asla uzaklaştırmamalıdır.

Sonuç

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bazı vergi ve harçların tutarlarının belirlenmesi kapsamında çıkartılan 2013/5585 sayılı BKK ile yapılan belirleme sonucunda “bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerleri”için oldukça yüksek bir eğlence vergisi tutarı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan çarpık durum, 2 ay sonra bu defa 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile düzeltilmiş ve bu tür eğlence yerlerinin sahiplerinin korkulu rüyalarına son verilmiştir. Yapılan düzenleme son derece gerekli bir düzeltmedir ancak belediye gelirlerinin daha bütüncül bir anlayışla ele alınması gereği devam etmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor