Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
24 Temmuz 2018İmdat TÜRKAY
180OKUNMA

BES’te Otomatik Katılım Devam Ediyor

Bireysel Emeklilik Sisteminden Temmuz ayında kamuoyunca sıkça bahsedilmesinin sebebi, Otomatik Katılım Sistemi kapsamında; çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanların 1/7/2018 tarihinden itibaren sisteme dahil edilmesinin gerektiğidir.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren BES, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 16 yıllık süreçte toplam 18 emeklilik şirketi ile artan katılımcı sayısı ve büyüyen fon tutarıyla her geçen gün büyümesine devam etmektedir.

BES’in daha da büyümesi ve katılımcı sayısının artması için 4632 sayılı Kanunun 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılıma ilişkin hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil etmekle yükümlü olmuşlardır. Bu çerçevede işverenler çalışanlarının, özel sektör için prime esas kazançlarının, kamu için ise emeklilik keseneğine esas aylığın en az %3’ünü sisteme aktarmaktadırlar. Çalışanlar bu sistemde dilediği kadar kalma hakkına sahiptir. BES’te Otomatik Katılım Sistemi, T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan, 45 yaşını doldurmamış, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları kapsamaktadır. Bu sisteme otomatik olarak dahil edilen çalışanlar sistemde kalmaları halinde, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelire kavuşacaklardır.

4632 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe giren OKS; gönüllü BES’te olduğu gibi, tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmakta ve bu sistem, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısı konumundadır.

BES’e büyük bir ivme kazandıran OKS’nin amaçları özetle şöyledir;

  • Çalışanların emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,
  • Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,
  • İstihdamı arttırmak ve,
  • Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.

Bilindiği üzere, özel sektörde istihdam edilen çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde aşağıdaki kademeli geçiş öngörülmüştür (https://www.egm.org.tr/otomatik-katilim/oks-nedir).

Bilindiği üzere;

  • Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

sisteme dahil olacaktır. (https://www.egm.org.tr/otomatik-katilim/oks-nedir/ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Otomatik Katılım Sistemine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular")

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli olan en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verisi dikkate alınacaktır.

13 Temmuz 2018 tarihli BES özet verileri şöyledir (https://www.egm.org.tr/).

Katılımcıların Fon Tutarı71.096,9 milyon TL
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı6.978.944 kişi

13 Temmuz 2018 tarihli BES Otomatik Katılım Sistemi verileri ise şöyledir.

Çalışanların Fon Tutarı3.173,7 milyon TL
Çalışan Sayısı4.201.509 kişi
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.